Translation status

Strings42
100.0% Translate
Words174
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/KaidanIM/Kaidan
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://git.kaidan.im/kaidan/kaidan
Repository branch master 199d1d0, 10 days ago
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/kaidan/translations/
File maski18n/*.ts
Translation file i18n/pl.ts
When User Action Detail Object
2 months ago LNJ Committed changes Kaidan/Translations - Polish
2 months ago LNJ Automatic translation Kaidan/Translations - Polish
Nie można połączyć się z serwerem. Proszę sprawdzić połączenie internetowe.
2 months ago LNJ Automatic translation Kaidan/Translations - Polish
Serwer nie obsługuje bezpiecznych połączeń.
2 months ago LNJ Automatic translation Kaidan/Translations - Polish
Błąd podczas próby bezpiecznego połączenia.
2 months ago LNJ Automatic translation Kaidan/Translations - Polish
Nie udało się rozwiązać adresu serwera. Proszę sprawdzić ponownie swój JID.
2 months ago LNJ Automatic translation Kaidan/Translations - Polish
Nie można było połączyć się z serwerem.
2 months ago LNJ Automatic translation Kaidan/Translations - Polish
Protokół uwierzytelniania nie jest obsługiwany przez serwer.
2 months ago LNJ Automatic translation Kaidan/Translations - Polish
Wystąpił nieznany błąd; szczegóły w dzienniku.
2 months ago LNJ Automatic translation Kaidan/Translations - Polish
Nie można było wysłać wiadomości, w wyniku braku połączenia.
2 months ago LNJ Automatic translation Kaidan/Translations - Polish
Nie można dodać styku, w wyniku nie podłączenia.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 42 174
Translated 100.0% 42 174
Review 0.0% 0
Failing check 2.4% 1

Last activity

Last change Dec. 11, 2018, 5:05 p.m.
Last author LNJ

Activity in last 30 days

Activity in last year