Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Translations 77.4% 64.6% 0.1% 0.3% 1.1% 0.2%
Project website https://www.hiri.com/
Instructions for translators

https://github.com/kevdkav/hiri-translate#qt-translation-files-for-hiri-

Translation license Proprietary
Number of strings 20767
Number of words 101156
Number of characters 583338
Number of languages 19
Number of source strings 1093
Number of source words 5324
Number of source characters 30702
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Afrikaans 86.5% 86.5% 64.4% 64.4% 0.0% 1.1% 0.0% 0.2%
Albanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
Basque 97.5% 97.5% 73.9% 73.9% 0.0% 2.2% 0.0% 0.2%
Danish 86.7% 86.7% 65.9% 65.9% 0.0% 1.0% 0.2% 0.2%
Dutch 99.3% 99.3% 76.5% 76.5% 0.0% 0.7% 0.4% 0.2%
Estonian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2%
Finnish 95.5% 95.5% 69.0% 69.0% 0.0% 0.3% 0.9% 0.2%
French 99.4% 99.4% 77.0% 77.0% 0.0% 0.3% 1.0% 0.2%
German 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2%
Greek 37.3% 37.3% 24.0% 24.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2%
Hebrew 82.6% 82.6% 61.9% 61.9% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2%
Italian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2%
Polish 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
Portuguese (Brazil) 44.7% 44.7% 28.9% 28.9% 0.0% 0.0% 14.8% 0.2%
Russian 54.5% 54.5% 33.9% 33.9% 0.0% 0.1% 0.3% 0.3%
Serbian 32.0% 32.0% 19.4% 19.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
Spanish 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.2%
Swedish 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2%
Turkish 54.4% 54.4% 33.3% 33.3% 0.1% 0.5% 0.5% 0.2%
When User Action Detail Object
2 weeks ago None Pushed changes Hiri/Translations
2 weeks ago None Committed changes Hiri/Translations - Swedish
2 weeks ago mattiasmun Translation changed Hiri/Translations - Swedish
Ursäkta, vi kunde inte lista ut vilken form av e-post du använder.
2 weeks ago mattiasmun New translation Hiri/Translations - Swedish
Inbox Zero är ett rigoröst förhållningssätt till e-posthantering som syftar till att hålla inkorgen tom-eller nästan tom-hela tiden.<br /><br />
Inbox Zero utvecklades av produktivitetsexperten Merlin Mann. Enligt Mann är nollan inte en referens till antalet meddelanden i en inkorg; Det är "hur länge en medarbetares hjärna är i inkorgen." Manns punkt är att tid och uppmärksamhet är ändliga och när en inkorg är förvirrad med en "att göra"-lista, lider produktiviteten. Genom att rensa inkorgen spenderar du mindre tid på att titta igenom din e-post. En ren inkorg leder till ett hälsosamt, produktiv sinne-eller så går teorin.
2 weeks ago mattiasmun New translation Hiri/Translations - Swedish
Du kommer att skriva en bättre ämnesrad när du har skrivit brödtexten i e-brevet.<br /><br />

    Det här är viktigt. Bättre användning av ämnesraden gör det betydligt lättare för någon att bedöma vikten av ett e-brev. Om ämnet för ditt e-brev är relevant för brödtexten i e-brevet, gör det också hela e-brevet lättare att smälta.<br /><br />

    Av samma skäl kommer du också att märka att Hiri inte tillåter dig att skicka ett e-brev utan ämnesrad.
2 weeks ago mattiasmun Translation changed Hiri/Translations - Swedish
E-postmeddelanden du får kan hanteras med Four D: s metod:<br /><br />

    1. Om det inte är viktigt, <strong>ta bort</strong> det. <br />
    2. Om det kan göras på två minuter eller mindre, <strong>gör</strong> det. <br />
    3. Om det inte är för dig eller om du kan, <strong>delegera</strong> det. <br />
    4. Om du behöver göra det, men det tar längre tid än 2 minuter (inklusive läsning), <strong>skjut upp</strong> det. <br /> <br />

    'Skjut upp'-knappen är den fjärde 'D' i listan. Ibland kan du inte ta itu med ett e-postmeddelande direkt, men det måste åtgärdas före eller före ett specifikt datum. Tryck på påminnelseknappen så får dig välja när du vill få en påminnelse om en specifik e-posttråd. Enkelt som det!
2 weeks ago mattiasmun New translation Hiri/Translations - Swedish
E-postmeddelanden du får kan hanteras med Four D: s metod:<br /><br />

    1. Om det inte är viktigt, <strong>ta bort</strong> det. <br />
    2. Om det kan göras på två minuter eller mindre, <strong>gör</strong> det. <br />
    3. Om det inte är för dig eller om du kan, <strong>delegera</strong> det. <br />
    4. Om du behöver göra det, men det tar längre tid än 2 minuter (inklusive läsning), <strong>skjut upp</strong> det. <br /> <br />

    'Skjut upp'-knappen är den fjärde 'D' i listan. Ibland kan du inte ta itu med ett e-postmeddelande direkt, men det måste åtgärdas före eller före ett specifikt datum. Tryck på påminnelseknappen så får dig välja när du vill få en påminnelse om en specifik e-posttråd. Enkelt som det!
2 weeks ago mattiasmun New translation Hiri/Translations - Swedish
Har du någonsin hört talas om fyra D? Nej? Det är OK.<br />
    Det kommer från Microsoft Research, och det fungerar så här:<br />

<ol>
    <li>Om det inte är viktigt, <strong>ta bort</strong> det.</li>
    <li>Om det kan göras på 2 minuter eller mindre, <strong>gör</strong> det.</li>
    <li>Om det inte är för dig eller om du kan, <strong>delegera</strong> det.</li>
    <li>Om du behöver göra det, men det tar längre tid än 2 minuter (inklusive läsning), <strong>skjut upp</strong> det.</li>
</ol>
<br />

    Du kan agera alla dina e-postmeddelanden med Four D: s metod. På Hiri älskar vi de fyra D: erna. Men vi ville göra delegaten 'D' lite mer uppenbar. Så vi har lagt till en delegat-knapp. <br /><br />

    Delegat-knappen fungerar mycket som en framåt-knapp, med några enkla skillnader. När du använder delegerat-knappen läggs ett uppgiftsfält till början av det vidarebefordrade e-postmeddelandet så att du kan låta användarna veta exakt vad du vill att de ska göra med e-postmeddelandet. Detta är viktigt eftersom 40% av e-postmeddelanden som användarna får innehåller inga tydliga åtgärder, vilket leder till ytterligare förtydligande e-postmeddelanden. <br /> <br />

    Det är en liten förändring, men det är bara ytterligare ett sätt som Hiri hjälper till att förbättra din kommunikation. <br /><br />

    Det finns ytterligare en 'bonus' för att använda Delegat-knappen. Om du skickar ett delegerat e-postmeddelande till en annan Hiri-användare kommer e-postmeddelandet automatiskt att riktas till deras Actionable Inbox, eftersom vi vet att det innehåller en åtgärd för dem.
2 weeks ago mattiasmun New translation Hiri/Translations - Swedish
Har du någonsin glömt att hantera en viktig e-post? Japp. Genom att fånga dessa e-postmeddelanden i aktivitetslistan kan du vara säker på att du inte kommer att glömma något viktigt. Eller måste fortsätta rulla genom din e-postlista för att påminna dig själv om vad du behöver göra. <br /><br />
    Uppgiftslistan har några häftiga funktioner. Du kan till exempel öppna e-postmeddelandet som är kopplat till uppgiften direkt från aktivitetslistan. Och vice versa - du kan öppna alla uppgifter som är kopplade till ett e-postmeddelande från vilken e-post som helst. <br /><br />
    Du kan också organisera dina uppgifter i listor. Vi har några förhandsgjorda - till exempel uppgifter som ska betalas idag och uppgifter du har skickat till andra, men du kan också skapa dina egna anpassade listor. <br /><br />
    Uppgifterna är kompatibla med MS Outlook och Microsofts uppgiftsapp. <br /><br />
    Om du vill veta mer om uppgiftslistan kan du <a href="https://support.hiri.com/hc/en-us/articles/115000876174-Using-tasks-in-Hiri">besöka vår supportsida</a>.
2 weeks ago mattiasmun New translation Hiri/Translations - Swedish
Den mest destruktiva e-vanan av alla? Kontrollerar din e-post för ofta. I genomsnitt kontrollerar vi vår e-post 96 gånger om dagen, eller var femte minut. Detta är helt onödigt. Ingen förväntar dig att du ska kolla din e-post detta ofta (och om de gör det är de nötter). <br/><br/>
    E-post är inte ett kommunikationsprotokoll i realtid. Behöver du få ett snabbt svar? Försök att ringa, skicka SMS, IM'ing - eller bara hoppa till skrivbordet. E-post är riktigt bra för asynkron, otvetydig kommunikation. Eller på vanlig engelska, saker du inte behöver ett svar för omedelbart där svaret är klart. Varför klar? Om din e-post sannolikt kommer att leda till fler e-postmeddelanden, skulle du vara bättre på att ringa dem. Ingen gillar e-posttennis. <br /> <br />
    Att kontrollera e-post mindre kan resultera i betydande tidsbesparingar. Varje gång du kontrollerar din post kostar det dig minst en minut (vissa studier säger 20 minuter beroende på din roll). Det beror på att när du avbryts är det inte bara tiden det tar att läsa e-postmeddelandet. Det är tiden det tar dig att komma tillbaka till det du gjorde innan du avbröts. <br /> <br />
    Ett team av forskare vid UC Irvine och U.S. Army studerade effekterna av att begränsa e-poståtkomst på deltagarnas hjärtfrekvens och förmåga att fokusera. Man fann att begränsning av e-poståtkomst dramatiskt minskar stress genom att spåra deltagarnas hjärtfrekvens. Deltagare utan tillgång till e-post bytte fönster 18 gånger per timme kontra 37 gånger per timme för deltagare med e-poståtkomst. Instrumentpanelen förhindrar inte dig från att få åtkomst till din e-post, men det har visat sig minska antalet gånger du kontrollerar din e-post.
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year