These translations are also in use here: https://guardianproject.github.io/haven/
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% Translate
French 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 66.7% 96.9% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese 66.7% 4.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 0.0% 0.0% 100.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
Serbian 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://guardianproject.info/
Mailing list for translators otfl10n@googlegroups.com
Instructions for translators https://www.localizationlab.org/contributor
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/guardianproject/haven.git
Repository branch master c316885, 3 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/guardianproject/haven/
Filemaskfastlane/android/metadata/*
Monolingual base language filefastlane/android/metadata/en-US
Number of strings 33
Number of words 2838
Number of languages 11
Number of source strings 3
Number of source words 258
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Guardian Project/Haven Metadata - Norwegian Bokmål
a month ago PCguy23 New string to translate Guardian Project/Haven Metadata - Greek
a month ago PCguy23 Added new language Greek Guardian Project/Haven Metadata
a month ago PCguy23 Resource update Guardian Project/Haven Metadata - Greek
a month ago kingu Translation changed Guardian Project/Haven Metadata - Norwegian Bokmål
Haven er for folk som trenger å beskytte sin privatsfære og eiendeler
uten å la det gå ut over personvernet. Det er et Android-program som
bruker sensorer på enhver Android-enhet til å overvåke og beskytte private rom
via bevegelses- lyd- vibrasjons- og lysdetektor, og holder med det oppsyn
med uventede gjester og ubudne inntrengere.
Ved å kombinere overvåkning og enhetslagring med sikre
kommunikasjonsteknologier, som Signal og Tor, forhindrer det de verst tenkelige
folkene fra å forstumme borgere uten at de skulle bli tatt for det.
Ved å beskytte gravende journalister, menneskerettsforkjempere, og folk som
risikerer å bli kidnappet, skapes en ny type flokkimmunitet.

## Sikkerhet gjennom sensorer

Haven lagrer kun bilder og lyd når det utløses av bevegelse eller lyd,
og lagrer alt lokalt på enheten. Du kan vinkle enhetens kamera for å
ta opp synlig bevegelse, eller legge telefonen din noensteds hen, der den
diskret lytter til kun lyder. Få sikrede merknader om innbruddshendelser
omgående, og sjekk loggføringen fra annensteds hen når som helst senere.

Følgende sensorer holdes det oppsyn med, som så blir tatt opp som
hendelser i en logg på enheten:

* Akselerometer
* Kamera: Bevegelse i telefonens synlige omgivelser forfra eller bakfra med kamera der
* Mikrofon: Lyder i omgivelsene
* Lyssensor: Utlyses av bråe endringer i lysforhold.
* Effekt: Tar rede på om enheten har blitt koblet til eller fra lading, eller blir skrudd av.

## Prosjektlaget

Haven ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Freedom of the
Press Foundation og Guardian-prosjektet. Prototypen ble kronerullet
av FPF. Donasjoner bidrar til vedvarende arbeide, og kan innsendes
via deres nettside:
https://freedom.press/donate-support-haven-open-source-project
a month ago kingu Translation changed Guardian Project/Haven Metadata - Norwegian Bokmål
Haven er for folk som trenger å beskytte sin privatsfære og eiendeler
uten å la det gå ut over personvernet. Det er et Android-program som
bruker sensorer på enhver Android-enhet til å overvåke og beskytte private rom
via bevegelses- lyd- vibrasjons- og lysdetektor, og holder med det oppsyn
med uventede gjester og ubudne inntrengere.

Haven er designet for oppsporende journalister, menneskerett-
ighetsbeskyttere, og folk i faresonen for kidnappinger for å skape en ny
sorts gruppeimmunit
Ved å kombinere overvåkning og enhetslagring med sikre
kommunikasjonsteknologier, som Signal og Tor, forhindrer det de verst tenkelige
folkene fra å forstumme borgere uten at de skulle bli tatt for d
et.
Ved å beskytte gravende journalister,
menneskerettsforkjempere, og folk som
risikerer å bli kidnappet, skapes
en ny type flokkimmunitet.

## Sikkerhet gjennom sensorer

Haven lagrer kun bilder og lyd når det utløses av bevegelse eller lyd,
og lagrer alt lokalt på enheten. Du kan vinkle enhetens kamera for å
ta opp synlig bevegelse, eller legge telefonen din noensteds hen, der den
diskret lytter til kun lyder. Få sikrede merknader om innbruddshendelser
omgående, og sjekk loggføringen fra annensteds hen når som helst senere.

Følgende sensorer holdes det oppsyn med, som så blir tatt opp som
hendelser i en logg på enheten:

## Prosjektlaget

Haven ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Freedom of the
Press Foundation og Guardian-prosjektet. Prototypen ble kronerullet
av FPF. Donasjoner bidrar til vedvarende arbeide, og kan innsendes
via deres nettside:
https://freedom.press/donate-support-haven-open-source-project
a month ago kingu New translation Guardian Project/Haven Metadata - Norwegian Bokmål
Haven er for folk som trenger å beskytte sin privatsfære og eiendeler
uten å la det gå ut over personvernet. Det er et Android-program som
bruker sensorer på enheten forver Android-enhet til å overvåke og beskytte private rom.
Haven gjør enhver Android-telefon til en

via
bevegelses- lyd- vibrasjons- og
lysdetektor, og holder med det oppsyn
med uventede gjester og ubudne
inntrengere.

Haven er designet for oppsporende journalister, menneskerett-
ighetsbeskyttere, og folk i faresonen for kidnappinger for å skape en ny
sorts gruppeimmunitet. Ved å kombinere samlingen sensorer som finnes i
enhver smarttelefon, med verdens sikreste kommunikasjonsteknologier,
som Signal og Tor, forhindrer Haven de verst tenkelige folkene fra å
forstumme borgere uten at de skulle bli tatt for det.

## Prosjektlaget

Haven ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Freedom of the
Press Foundation og Guardian-prosjektet. Prototypen ble kronerullet
av FPF. Donasjoner bidrar til vedvarende arbeide, og kan innsendes
via deres nettside:
https://freedom.press/donate-support-haven-open-source-project

## Sensor-sikkerhet
beskytte gravende journalister,
menneskerettsforkjempere, og folk som risikerer å bli kidnappet, skapes
en ny type flokkimmunitet.

## Sikkerhet gjennom sensorer

Haven lagrer kun bilder og lyd når det utløses av bevegelse eller lyd,
og lagrer alt lokalt på enheten. Du kan vinkle enhetens kamera for å
ta opp synlig bevegelse, eller legge telefonen din noensteds hen, der den
diskret lytter til kun lyder. Få sikrede merknader om innbruddshendelser
omgående, og sjekk loggføringen fra annensteds hen når som helst senere.

Følgende sensorer holdes det oppsyn med, som så blir tatt opp som
hendelser i en logg på enheten:

* Akselerometer
* Kamera: Bevegelse i telefonens synlige omgivelser forfra eller bakfra med kamera der
* Mikrofon: Lyder i omgivelsene
* Lys: Endringer i lys for omgivelseslyssensoren
* Effekt: Tar rede på om enheten har blitt koblet til eller fra lading eller skrudd av
## Prosjektlaget

Haven ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Freedom of the
Press Foundation og Guardian-prosjektet. Prototypen ble kronerullet
av FPF. Donasjoner bidrar til vedvarende arbeide, og kan innsendes
via deres nettside:
https://freedom.press/donate-support-haven-open-source-project
a month ago kingu New translation Guardian Project/Haven Metadata - Norwegian Bokmål
Haven: Hold oppsyn
2 months ago None Committed changes Guardian Project/Haven Metadata - Portuguese
2 months ago None Committed changes Guardian Project/Haven Metadata - German
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year