Translation Information

Project website http://ghini.github.io/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/Ghini/server-docs.i18n.git
Repository branch master
Last remote commit information fictive pour la traduction au français. c2d10af
mfrasca authored a year ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/ghini/documentation-11/
Filemasklocale/*/LC_MESSAGES/doc.po
Translation file locale/pl/LC_MESSAGES/doc.po
Installation of a ghini.server site amounts to installing a standard django service. This is a rather technical task, so please either look for and refer to the corresponding documentation, or ask for advise and support.
Instalacja strony ghini.server sprowadza się do instalacji standardowej usługi django. To dość technicznie wymagające zadanie, zatem poszukaj i odnieś się do odpowiedniej dokumentacji lub poproś kogoś o radę i pomoc.
3 months ago
User avatar None

Committed changes

Ghini / Documentation 1.1Polish

Committed changes 3 months ago
The combination ghini.server + ghini.web is the natural successor of ghini.desktop, a GPL desktop program. Even if the interface are very similar, they are based on different technologies, and are not compatible at the database level. There might come a ghini.desktop version compatible with ghini.server.
Połączenie ghini.server + ghini.web stanowi naturalnego następcę ghini.desktop, programu na licencji GPL. Choć ich interfejsy są bardzo podobne, bazują na różnych technologiach i nie są kompatybilne na poziomie baz danych. Istnieje możliwość wydania wersji ghini.desktop kompatybilnej z ghini.server.
3 months ago
User avatar krystianmrukot9

Suggestion accepted

Ghini / Documentation 1.1Polish

The combination ghini.server + ghini.web is the natural successor of ghini.desktop, a GPL desktop program. Even if the interface are very similar, they are based on different technologies, and are not compatible at the database level. There might come a ghini.desktop version compatible with ghini.server.
Połączenie ghini.server + ghini.web stanowi naturalnego następcę ghibi.desktop, programu na licencji GPL. Choć ich interfejsy są bardzo podobne, bazują na różnych technologiach i nie są kompatybilne na poziomie baz danych. Istnieje możliwość wydania wersji ghini.desktop kompatybilnej z ghini.server.
3 months ago
The combination ghini.server + ghini.web is the natural successor of ghini.desktop, a GPL desktop program. Even if the interface are very similar, they are based on different technologies, and are not compatible at the database level. There might come a ghini.desktop version compatible with ghini.server.
Połączenie ghini.server + ghini.web stanowi naturalnego następcę ghibi.desktop, programu na licencji GPL. Choć ich interfejsy są bardzo podobne, bazują na różnych technologiach i nie są kompatybilne na poziomie baz danych. Istnieje możliwość wydania wersji ghini.desktop kompatybilnej z ghini.server.
3 months ago
Ghini server follows established best practices for botanical collections, so that it can successfully be used by botanical institutions needing a strong database foundation.
Serwer Ghini wykorzystuje najlepsze metody tworzenia kolekcji botanicznych, przez co może zostać wykorzystany przez instytucje botaniczne, które potrzebują solidnych fundamentów do utworzenia bazy danych.
3 months ago
Ghini server is a AGPL software, aiming at letting professional and amateur botanists share knowledge, in the form of plant images, localization of plant observations, taxonomic identifications.
Serwer Ghini jest oprogramowaniem na licencji AGPL, skierowanym na umożliwienie dzielenia się wiedzą profesjonalnym botanistom oraz amatorom w formie obrazów roślin, lokalizacji obserwacji roślin i taksonomicznych identyfikacji.
3 months ago
introduction
Wstęp
3 months ago
Indices and tables
Indeksy i tabele
3 months ago
Welcome to taxasoft-ghini's documentation!
Witaj w dokumentacji taxasoft-ghini!
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 142 2,543 15,733
Translated 0% 1 45 307
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 21, 2020, 1:04 p.m.
Last author krystianmrukot93214dfdfabac438a

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity