Translation Information

Project website https://wammu.eu/
Mailing list for translators gammu-users@lists.sourceforge.net
Instructions for translators

https://wammu.eu/contribute/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 only
Repository https://github.com/gammu/wammu.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (English (United Kingdom)) ee02f664
Ciarán Ainsworth authored 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/gammu/wammu/
Filemasklocale/*/wammu.po
Translation file locale/cs/wammu.po
User avatar None

Committed changes

Gammu / Wammu: ApplicationCzech

Committed changes a year ago
User avatar mcihar

New translation

Gammu / Wammu: ApplicationCzech

Create concatenated message, which allows to send longer messages.
Vytvoří spojené zprávy, které umožní posílat delší text.
a year ago
User avatar None

Resource update

Gammu / Wammu: ApplicationCzech

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Gammu / Wammu: ApplicationCzech

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Gammu / Wammu: ApplicationCzech

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

Gammu / Wammu: ApplicationCzech

Committed changes 2 years ago
User avatar nijel

Translation changed

Gammu / Wammu: ApplicationCzech


This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

Tento program je svobodný software; můžete ho dále šířit
a/nebo upravit za podmínek stanovených licencí GNU General
Public License, publikované organizací Free Software Foundation;
buď verze 23 této licence, nebo (podle vaší volby) jakékoli pozdější verze.
2 years ago
User avatar nijel

Translation completed

Gammu / Wammu: ApplicationCzech

Translation completed 2 years ago
User avatar nijel

New translation

Gammu / Wammu: ApplicationCzech


This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

Tento program je svolbodný software; můžete jej šířit a modifikovat podle
ustanovení Obecné veřejné
ho dále šířit
a/nebo upravit za podmínek stanovených
licenceí GNU verze 2, vydanéGeneral
Public License, publikované organizací
Free Software
Foundation;
buď verze 2 této licence, nebo (podle vaší volby) jakékoli pozdější verze
.
2 years ago
User avatar None

Committed changes

Gammu / Wammu: ApplicationCzech

Committed changes 2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 828 4,501 27,897
Translated 99% 824 4,474 27,719
Needs editing 0% 4 27 178
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 16, 2018, 1:47 p.m.
Last author Michal Čihař

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity