Translation status

95 Strings 100% Translate
705 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Gammu: Documentation This component is linked to the Gammu/Gammu: Application repository. GPL-2.0 Translate
Wammu: Application GPL-2.0 2 Translate
Gammu: Library This component is linked to the Gammu/Gammu: Application repository. GPL-2.0 Translate
Gammu: Application GPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://wammu.eu/
Mailing list for translators gammu-users@lists.sourceforge.net
Instructions for translators

https://wammu.eu/contribute/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 only
Repository https://github.com/gammu/wammu.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Brazil)) 5aff00be
wtuemura authored 4 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/gammu/wammu/
Filemasklocale/*/docs.po
Translation file locale/fi/docs.po
None

Committed changes

Gammu / Wammu: DocumentationFinnish

Committed changes 4 months ago
lahtis

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationFinnish

But except of this, you need to do a bit of manual tuning. To make py2exe work in Wine, you need to fix it's binary using PE Tools (described in bug report on Wine [w1]) and copy some extra libraries which are missing to dist directory (python25.dll and libraries from wxPython). See script admin/make-release which automates this copying.
Mutta tätä lukuun ottamatta, sinun täytyy tehdä hieman manuaalista säätöä. Py2exe toimii Winessä, sinun on korjattava sen binääri käyttäen PE Toolsia (kuvattu Winen virheraportissa [w1]) ja kopioida joitakin ylimääräisiä kirjastoja, jotka puuttuvat jakelun hakemistosta (python25.dll ja kirjasto wxPython). Katso tämän kopioinnin automatisoiva sckripti admin/make- request.
4 months ago
lahtis

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationFinnish

It uses standard distutils, so:
Se käyttää vakio jakelu välineitä (distutils), joten:
4 months ago
lahtis

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationFinnish

It uses standard distutils, so:
Se käyttää vakio jakelu välineitä, joten:
4 months ago
lahtis

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationFinnish

Building from Sources
Lähdekoodeista kääntäminen
4 months ago
lahtis

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationFinnish

Many distributions come with prebuilt Wammu binaries, if you can use them, it is definitely the easiest thing. There are also binary packages of latest release built for many distributions available on Wammu web site <https://wammu.eu/download/wammu/>.
Monet jakelut tukevat ennalta esikäännetyistä Wammu-binääreistä, jos voit käyttää niitä, käytä niitä sillä se on ehdottomasti helpoin asia. On myös olemassa binääri-paketteja uusimmista julkaisuista monille jakeluille, jotka ovat saatavilla Wammun kotisivulta <https://wammu.eu/download/wammu/>.
4 months ago
lahtis

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationFinnish

Wammu installation
Wammu-n asennus
4 months ago
lahtis

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationFinnish

The development goes on in Git, main development branch is <git://github.com/gammu/wammu.git>, you can browse it using <https://github.com/gammu/wammu>.
Kehitys tapahtuu Gitissä, pääkehityshaaraa on löytyy osoitteesta <git://github.com/gammu/wammu.git>, voit selata sitä käyttämällä osoitetta <https://github.com/gammu/wammu>.
4 months ago
lahtis

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationFinnish

You can help translating Wammu to your language on translation server - <https://hosted.weblate.org/projects/gammu/wammu/>.
Voit auttaa kääntämään Wammun kielellesi kääntäjänöspalvelimella - <https://hosted.weblate.org/projects/gammu/wammu/>.
4 months ago
lahtis

Translation changed

Gammu / Wammu: DocumentationFinnish

Bug reporting
VOhjelmavirheiden raportointi
4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 95 705 5,688
Translated 100% 95 705 5,688
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 18, 2019, 8:34 a.m.
Last author Tuomas Lähteenmäki

Activity in last 30 days

Activity in last year