Translation Information

Project website gafam.info
Project maintainers User avatar gafam
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Zero v1.0 Universal
Source code repository https://github.com/gafam/gafam-poster-translations.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese (Simplified)) 1538494
User avatar mwety authored 3 weeks ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/gafam/translations/
Filemask po/*.po
Monolingual base language file po/en.po
Translation file po/eu.po
User avatar None

Resource update

GAFAM / TranslationsBasque

Resource update a year ago
User avatar homycal

Source string changed

GAFAM / TranslationsBasque

Google
a year ago
User avatar None

Committed changes

GAFAM / TranslationsBasque

Committed changes 2 years ago
User avatar beriain

New translation

GAFAM / TranslationsBasque

Microsoft is buying its way into schools
and universities by striking deals to train
teachers and students
Microsoftek eskola eta unibertsitatetarako
bidea erosten ari da irakasle eta ikasleak
trebatzeko akordioak eginez
2 years ago
User avatar beriain

New translation

GAFAM / TranslationsBasque

FORMATS
YOUR
KIDS
ZURE
HAURRAK
FORMATZEATZEN DITU
2 years ago
User avatar beriain

New translation

GAFAM / TranslationsBasque

Microsoft
Microsoft
2 years ago
User avatar beriain

New translation

GAFAM / TranslationsBasque

Analyzed on a sufficient scale, behaviours that
might seem trivial can reveal a lot about your
personality, your expectations and your peers
Beharrezko eskalan aztertuta, jokaera arruntak
diruditenak zure izaera, itxaropen eta lagunen
inguruko informazio asko ezagutaraza dezake
2 years ago
User avatar beriain

New translation

GAFAM / TranslationsBasque

KNOWS
WHAT PRESENTS
YOU
ARE GETTING
BADAKIZKI
JASO BEHAR
DITUZUN
OPARIAK
2 years ago
User avatar beriain

New translation

GAFAM / TranslationsBasque

amazon
amazon
2 years ago
User avatar beriain

New translation

GAFAM / TranslationsBasque

Facebook selects the contents of your newsfeed
to analyze your reactions and confine you to
its filter bubble
Facebookek zure berri jarioaren edukiak hautatzen ditu
zure erreakzioak aztertu eta bere iragazki burbuilan
giltzapetzen zaitu
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 15 127 773
Translated 93% 14 126 767
Needs editing 6% 1 1 6
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 21, 2019, 4:29 p.m.
Last author beriain

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity