Translation status

Strings935
100.0% Translate
Words8042
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website https://wiki.debian.org/FreedomBox/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license AGPL-3.0
Repository https://salsa.debian.org/freedombox-team/plinth.git
Repository branch master b9963a45
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/freedombox/plinth/
Translation file plinth/locale/nb/LC_MESSAGES/django.po
When User Action Detail Object
4 days ago Allan Nordhøy Committed changes FreedomBox/Plinth - Norwegian Bokmål
4 days ago Allan Nordhøy New translation FreedomBox/Plinth - Norwegian Bokmål
System
4 days ago Allan Nordhøy Translation completed FreedomBox/Plinth - Norwegian Bokmål
4 days ago Allan Nordhøy New translation FreedomBox/Plinth - Norwegian Bokmål
Apps/ Programmer
4 days ago Allan Nordhøy New translation FreedomBox/Plinth - Norwegian Bokmål
Hjem
4 days ago Allan Nordhøy New translation FreedomBox/Plinth - Norwegian Bokmål
Tiny Tiny RSS er tilgjengelig fra <a href="/tt-rss">/tt-rss</a>-banen på nettvevtjeneren når den er aktivert. Den er tilgjengelig for enhver <a href="/plinth/sys/users{users_url}">bruker med et {box_name}-brukernavn</a>.
4 days ago Allan Nordhøy New translation FreedomBox/Plinth - Norwegian Bokmål
Hvis påskrudd, vil tilgang begrenses. Kun folk som har kontoer kan lese/skrive på wiki-en. Offentlige registreringer vil også bli avskrudd.
4 days ago Allan Nordhøy New translation FreedomBox/Plinth - Norwegian Bokmål
Kun {box_name}-brukere i <b>admin</b>-gruppen kan <i>opprette</i> og <i>håndtere</i> blogger og wiki-er, men enhver bruker i <b>wiki</b>-gruppen kan <i>redigere</i> de som finnes. I <a href="/plinth/s{users_url}">brukeroppsettet</a> kan du endre disse tilgangene eller legge til nys/users">brukeroppsettet</a> kan du endre disse tilgangene eller legge til nye brukere.
4 days ago Allan Nordhøy New translation FreedomBox/Plinth - Norwegian Bokmål
For faktisk å kommunisere, kan du bruke <a href="/plinth/apps/{jsxc_url}">webvevklienten</a> eller hvilken som helst annen <a href='https://xmpp.org/xmpp-software/clients/' target='_blank'>XMPP-klient</a>. Når aktivisert, så er ejabberd tilgjengelig for enhver <a href="/plinth/sys/users{users_url}">bruker med innlogging på {box_name}</a>.
4 days ago Allan Nordhøy New translation FreedomBox/Plinth - Norwegian Bokmål
Når aktivert, er Cockpit tilgjengelig fra <a href="/_cockpit/">/_cockpit/</a>-banen på netttjeneren. Den kan brukes av <a href="/plinth/sys/users{users_url}">enhver bruker</a> med innlogging på {box_name}. Sensitiv informasjon og tilgang til å endre systemet er begrenset til brukere som er medlem i admin-gruppen.
Browse all translation changes

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

Statistics

Percent Strings Words
Total 935 8042
Translated 100.0% 935 8042
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 19, 2018, 6:19 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Activity in last 30 days

Activity in last year