Translation status

Strings25
100.0% Translate
Words1217
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Data 76.3% 81.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% Translate
F-Droid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.9% Translate
F-Droid Server 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% Translate
Privileged Extension 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Translate
repomaker 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
repomaker javascript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Website 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% Translate
Website Docs 92.9% 94.0% 4.1% 1.6% 0.1% 1.8% Translate
Website Pages 97.1% 97.6% 1.7% 0.0% 0.0% 2.9% Translate
Website Posts 75.9% 83.7% 18.6% 0.6% 0.0% 0.7% Translate
Website Tutorials 97.4% 99.8% 2.6% 2.6% 0.0% 11.7% Translate

Translation Information

Project website https://f-droid.org/
Mailing list for translators otfl10n@googlegroups.com
Instructions for translators https://f-droid.org/docs/Translation_and_Localization
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://gitlab.com/fdroid/fdroidclient.git
Repository branch master ce37822bb, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/f-droid/f-droid/
Filemaskmetadata/*
Monolingual base language filemetadata/en-US
Translation file metadata/pl
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes F-Droid/F-Droid metadata - Polish
a month ago WaldiS Translation changed F-Droid/F-Droid metadata - Polish
* Dodano przełączanie do RepoDetails, aby wyłączyć wszystkie lustera (#1696)

* Wybór losowego lustra
dowolne lub wszystkie serwery lustrzane (#1696)

* Losowy wybór serwera lustrzanego
dla każdego pakietu/pobrania APK

* Wszystkie pliki APK pobierają buforowane dane z repozytorium, a nie z lustraserwera lustrzanego

* Obsługuja Apache i ETags NGINXNGINX ETags podczas sprawdzania, czy indexks jest aktualny (#1708)
a month ago WaldiS Translation changed F-Droid/F-Droid metadata - Polish
* Karta Ostatnia kartae pokazuje teraz aplikacje, które zawierają opisy, tłumaczenia, zrzuty ekranu
* Automatyczne pobieranie z serwerów lustrzanych, aby w celu przyspieszenia pobieraniea i zmniejszenia obciążeniea f-droid.org
* Mozżliwość wyłączenia mirrorów za pomocą nowych przełączników w RepoDetails (#1696)
* Wydajniejsze buforowanie pobierania (na repozytorium; na różnych serwerach internetowych) #1708)
* Naprawiono instalacje wymagające nieznanych źródeł z uprzywilejowanym rozszerzeniem
* i inne
a month ago WaldiS Translation changed F-Droid/F-Droid metadata - Polish
* Gruntowny przegląd UI wymiany UI, przygotowanie do przepisania

* Pokaż „Cofnij” po przesunięciu elementów z karty „Aktualizacje” (dzięki @Hocuri!)

* Naprawiano obsługę ETag podczas łączenia się z serwerami lustrzanymi NGINX #1737

* Naprawiono problemy z wyświetlaniem "Najnowsze" spowodowane niewłaściwymi strefami czasowymi #1757

* Ignoruj wWszystkie nieistotne awarie w usługach działających w tle są ignorowane

* Nie używaj Rozszerzenia Uprzywilejowanego, jeśli zostało wyłączone w "Ustawieniach"
a month ago WaldiS Translation changed F-Droid/F-Droid metadata - Polish
F-Droid jest katalogiem wolnych programów możliwych do zainstalowania w systemie Android. Aplikacja kliencka F-Droid ułatwia przeglądanie,
instalowanie i śledzenie aktualizacji na urządzeniu.

Łączy się z dowolnymi repozytoriami kompatybilnymi z F-Droid. Domyślne repozytorium jest hostowane na f-droid.org, które zawiera tylko dobre wolne oprogramowanie.

Android jest otwarty w tym sensie, że możesz zainstalować APK z dowolnego miejsca, ale istnieje wiele dobrych powodów, aby użyć F-Droid jako menedżera wolnych aplikacji:

* Powiadomienia o dostępnych aktualizacjach
* Opcjonalne automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji
* Śledzenie starszych wersji oraz wersji beta
* Filtrowanie aplikacji niezgodnych z urządzeniem
* Przegłądanie aplikacji za pomocą kategorii i opisów
* Dostęp do powiązanych adresów URL dla darowizn, kodu źródłowego itp.
* Bądź bezpieczny, sprawdzając podpissygnatury indeksu repozytorium i skrótyumy kontrolne plików APK
a month ago WaldiS Translation changed F-Droid/F-Droid metadata - Polish
* Gesty dodano do zakładki aktualizacje

* Wyświetlajnie ostrzeżenia za pomocą akcji na karcie Aktualizacje dla KnownVulns

* Aktualizowano tłumaczenia

* Poprawki Darkciemny UI
a month ago WaldiS Translation changed F-Droid/F-Droid metadata - Polish
F-Droid jest katalogiem wolnych programów możliwych do zainstalowania w systemie Android. Aplikacja kliencka F-Droid ułatwia przeglądanie,
instalowanie i śledzenie aktualizacji na urządzeniu.

Łączy się z dowolnymi repozytoriami kompatybilnymi z F-Droid. Domyślne repozytorium jest hostowane na f-droid.org, które zawiera tylko dobre wolne oprogramowanie.

Android jest otwarty w tym sensie, że możesz zainstalować APK z dowolnego miejsca, ale istnieje wiele dobrych powodów, aby użyć F-Droid jako menedżera wolnych aplikacji:

* Otrzymuj pPowiadomienia, gdy o dostępne sąych aktualizacjeach
* Opcjonalnie automatyczne pobierzanie i zainstalujowanie aktualizacje automatyczniei
* Śledźenie starsze i beta wersjeych wersji oraz wersji beta
* Filtrujowanie aplikacjei niezgodneych z urządzeniem
* ZnajdźPrzegłądanie aplikacjei za pomocą kategorii i opisów, które można przeszukiwać
* Uzyskaj d

* D
ostęp do powiązanych adresów URL dla darowizn, kodu źródłowego itp.
* Bądź bezpieczny, sprawdzając podpisy indeksu repozytorium i skróty APK
a month ago WaldiS Translation changed F-Droid/F-Droid metadata - Polish
F-Droid to instalowalnyjest katalogiem wolnego oych programowania
dla
ów możliwych do zainstalowania w systemuie Android. Aplikacja kliencka F-Droid ułatwia przeglądanie,
instalowanie i śledzenie aktualizacji na urządzeniu.

Łączy się z dowolnymi repozytoriami kompatybilnymi z F-Droid.
Domyślne repozytorium jest hostowane na f-droid.org,
które zawiera tylko dobre wolne oprogramowanie.

Android jest otwarty w tym sensie, że możesz zainstalować APK
z dowolnego miejsca, ale istnieje wiele dobrych powodów, aby użyć
F-Droid jako menedżera wolnych aplikacji:

* Otrzymuj powiadomienia, gdy dostępne są aktualizacje
* Opcjonalnie pobierz i zainstaluj aktualizacje automatycznie
* Śledź starsze i beta wersje
* Filtruj aplikacje niezgodne z urządzeniem
* Znajdź aplikacje za pomocą kategorii i opisów, które można przeszukiwać
* Uzyskaj dostęp do powiązanych adresów URL dla darowizn, kodu źródłowego itp.
* Bądź bezpieczny, sprawdzając podpisy indeksu repozytorium i skróty APK
a month ago WaldiS New translation F-Droid/F-Droid metadata - Polish
Sklep z aplikacjami szanujący wolność i prywatność
a month ago Wilker Source string changed F-Droid/F-Droid metadata - Polish
The app store that respects freedom and privacy
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 25 1217 7590
Translated 100.0% 25 1217 7590
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 3, 2019, 6:34 p.m.
Last author WaldiS

Activity in last 30 days

Activity in last year