Translation status

8 Strings 100% Translate
404 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
70_conclusion This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
15_debian-packaging This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 11
Author_Group This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
92_short-remedial-course This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
12_advanced-administration Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 26
Revision_History This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
13_workstation This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 28
06_apt This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 65
01_the-debian-project This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
08_basic-configuration This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
10_network-infrastructure This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 19
99_website This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 2 1
14_security This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 9 2
00b_foreword This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
90_derivative-distributions This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
07_solving-problems This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
03_existing-setup This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
05_packaging-system This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
02_case-study This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
11_network-services This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 99% 7 359 160 1
Book_Info This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
09_unix-services This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
00a_preface This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
04_installation This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Update strings that I need for the website 8a8558f7
User avatar rhertzog authored 10 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/99_backcover.po
Translation file nb-NO/99_backcover.po
This book is not only designed for professional system administrators. Anyone who uses Debian or Ubuntu on their own computer is de facto an administrator and will find tremendous value in knowing more about how their system works. Being able to understand and resolve problems will save you invaluable time.
Denne boken er ikke bare laget for profesjonelle systemadministratorer. Alle som bruker Debian eller Ubuntu på sin egen datamaskin er også en administratore, og vil finne enorm verdi i å vite mern om hvordan systemet sitt fungerer. Ved å bli i stand til forstå og løse problemer kan du spare uvurderlig tid.
a week ago
This Debian Administrator's Handbook, which has been entirely updated for Debian 10 “Buster”, builds on the success of its 8 previous editions. Accessible to all, this book teaches the essentials to anyone who wants to become an effective and independent Debian GNU/Linux administrator. It covers all the topics that a competent Linux administrator should master, from installation to updating the system, creating packages and compiling the kernel, but also monitoring, backup and migration, without forgetting advanced topics such as setting up SELinux or AppArmor to secure services, automated installations, or virtualization with Xen, KVM or LXC.
Denne håndboken for Debianadministratorer, som i sin helhet er oppdatert for Debian 10 «Buster», bygger videre på de ni tidligere utgavene. Denne boken, som er allment tilgjengelig for enhver, lærer bort det viktigste til alle som ønsker å bli en effektive og uavhengige Debian GNU/Linux-administratorer. Den dekker alle emnene som en kompetent Linux-administrator bør mestre, fra installasjon til oppdatering av systemet, pakkebygging og kjernekompilering, og også monitorerovervåkning, sikkerhetskopiering og migrering, uten å glemme avanserte temaer som å sette opp SELinux eller AppArmor for å låse ned tjenester, automatisert installasjon, eller å virtualisering med Xen, KVM eller LXC.
a week ago
This Debian Administrator's Handbook, which has been entirely updated for Debian 10 “Buster”, builds on the success of its 8 previous editions. Accessible to all, this book teaches the essentials to anyone who wants to become an effective and independent Debian GNU/Linux administrator. It covers all the topics that a competent Linux administrator should master, from installation to updating the system, creating packages and compiling the kernel, but also monitoring, backup and migration, without forgetting advanced topics such as setting up SELinux or AppArmor to secure services, automated installations, or virtualization with Xen, KVM or LXC.
Denne håndboken for Debianadministratorer, som i sin helhet er oppdatert for Debian 10 «Buster», bygger videre på suksessen til åttede ni tidligere utgaverne. Denne boken, som er tilgjengelig for enhver, lærer bort det viktigste til alle som ønsker å bli en effektiv og uavhengig Debian GNU/Linux-administrator. Den dekker alle emnene som en kompetent Linux-administrator bør mestre, fra installasjon til oppdatering av systemet, pakkebygging og kjernekompilering, og også monitorering, sikkerhetskopiering og migrering, uten å glemme avanserte temaer som å sette opp SELinux eller AppArmor for å låse ned tjenester, automatisert installasjon, eller å virtualisering med Xen, KVM eller LXC.
a week ago
Debian GNU/Linux, a very popular non-commercial Linux distribution, is known for its reliability and richness. Built and maintained by an impressive network of thousands of developers throughout the world, the Debian project is cemented by its social contract. This foundation text defines the project's objective: fulfilling the needs of users with a 100% free operating system. The success of Debian and of its ecosystem of derivative distributions (with Ubuntu at the forefront) means that an increasing number of administrators are exposed to Debian's technologies.
Debian GNU/Linux er en svært populær, ikke-kommersiell Linux-distribusjon, kjent for sin pålitelighet og rikholdige innhold. Bygget og vedlikeholdt av et imponerende nettverk bestående av tusenvis av utviklere over hele verden, er Debian-prosjektet støpt sammen gjennom sin sosiale kontrakt. Dette grunnlagsdokumentet definerer prosjektets mål: Å oppfylle brukernes behov med et 100 % fritt operativsystem. Suksessen til Debian og dets økosystem av avledede distribusjoner (med Ubuntu i spissen), betyr at stadig flere administratorer blir eksponert for teknologiene i Debian.
a week ago
Debian GNU/Linux, a very popular non-commercial Linux distribution, is known for its reliability and richness. Built and maintained by an impressive network of thousands of developers throughout the world, the Debian project is cemented by its social contract. This foundation text defines the project's objective: fulfilling the needs of users with a 100% free operating system. The success of Debian and of its ecosystem of derivative distributions (with Ubuntu at the forefront) means that an increasing number of administrators are exposed to Debian's technologies.
Debian GNU/Linux er en svært populær, ikke-kommersiell Linux-distribusjon, kjent for sin pålitelighet og innrikholdsrikdomige innhold. Bygget og vedlikeholdt av et imponerende nettverk bestående av tusenvis av utviklere over hele verden, er Debian-prosjektet støpt sammen gjennom sin sosiale kontrakt. Dette grunnlagsdokumentet definerer prosjektets mål: Å oppfylle brukernes behov med et 100 % fritt operativsystem. Suksessen til Debian og dets økosystem av avledede distribusjoner (med Ubuntu i spissen), betyr at stadig flere administratorer blir eksponert for teknologiene i Debian.
a week ago
New contributor a week ago
Resource update 12 days ago
New string to translate 12 days ago
Resource update 12 days ago
User avatar None

Committed changes

Debian Handbook / 99_backcoverNorwegian Bokmål

Committed changes 3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 8 404 2,719
Translated 100% 8 404 2,719
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 26, 2020, 9:34 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity