Translation status

Strings465
6.7% Translate
Words14724
7.5%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 11.0% 3.9% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 100.0% 100.0% 0.0% 24.1% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 10.4% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 19.6% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
05_packaging-system 100.0% 100.0% 0.0% 28.2% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 100.0% 100.0% 0.0% 36.1% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 12.4% 12.5% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
09_unix-services 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 1.0% 1.9% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 100.0% 100.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 100.0% 100.0% 0.0% 14.5% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master e430ddad, 9 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/14_security.po
Translation file vi-VN/14_security.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Debian Handbook/14_security - Vietnamese
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/14_security - Vietnamese
Tường lửa hoặc bộ lọc gói dữ liệu.
a year ago None Resource update Debian Handbook/14_security - Vietnamese
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/14_security - Vietnamese
Điều đầu tiên để xác định là mục tiêu bởi vì thế. Một cách tiếp cận tốt giúp xác định được là bắt đầu với các câu hỏi sau:
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/14_security - Vietnamese
Tường lửa hoặc bộ lọc gói dữ liệu.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/14_security - Vietnamese
<emphasis>CHÚ THÍCH</emphasis> Các chính sách cực đoan
a year ago None Resource update Debian Handbook/14_security - Vietnamese
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/14_security - Vietnamese
Tường lửa là một cổng mạng lọc và chỉ có hiệu quả trên các gói tin phải đi qua nó. Do đó, nó chỉ có thể có hiệu quả khi đi qua tường lửa là con đường duy nhất cho các gói dữ liệu.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/14_security - Vietnamese
Trong hầu hết các trường hợp, hệ thống thông tin có thể được phân đoạn trong tập phù hợp và chủ yếu là độc lập. Mỗi hệ thống phụ sẽ có yêu cầu và hạn chế của riêng mình, và vì vậy đánh giá rủi ro và việc thiết kế các chính sách an ninh nên được thực hiện một cách riêng biệt cho mỗi hệ thống. Một nguyên tắc cần ghi nhớ là một chu vi ngắn và rõ ràng là dễ dàng hơn để bảo vệ hơn một biên giới dài và quanh co. Tổ chức mạng cũng nên được thiết kế cho phù hợp: các dịch vụ nhạy cảm nên được tập trung vào một số lượng nhỏ của máy và các máy này nên chỉ có thể truy cập thông qua một số tối thiểu điểm kiểm tra; bảo vệ các điểm kiểm tra sẽ dễ dàng hơn việc đảm bảo tất cả các máy nhạy cảm đối với toàn bộ thế giới bên ngoài. Đó là tại thời điểm này rằng tính hữu dụng của mạng lưới lọc (bao gồm cả bằng tường lửa) trở nên rõ ràng. Bộ lọc này có thể được thực hiện với phần cứng chuyên dụng, nhưng một giải pháp có thể đơn giản và linh hoạt hơn là sử dụng phần mềm tường lửa như một tích hợp trong hạt nhân Linux.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/14_security - Vietnamese
Ở đầu kia của quang phổ ,chúng ta có thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu bí mật bằng một phương thức toàn diện nhất có thể, chiếm ưu thế hơn bất kì xem xét nào khác. Trong trường hợp này, một phản ứng thích hợp sẽ phá hủy tất cả các dữ liệu (một cách an toàn xóa các tập tin, nghiền đĩa cứng để bit, sau đó hòa tan trong axit, vv..). Nếu có một yêu cầu bổ sung rằng dữ liệu phải được giữ lại tại kho để sử dụng trong tương lai ( mặc dù không nhất thiết phải có sẵn), và nếu chi phí vẫn không phải là một yếu tố, sau khi bắt đầu đánh dấu dữ liệu sẽ được lưu trữ trên các tấm hợp kim iridium–platinum chứa trong các hầm chống bom dưới những dãy núi khác nhau trên thế giới. Mỗi người trong số đó( dĩ nhiên) cả hai hoàn toàn bí mật và được canh giữ bởi quân đội..
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 465 14724 114677
Translated 6.7% 31 1097 6876
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.2% 1 1 8

Last activity

Last change Dec. 9, 2017, 4:25 p.m.
Last author Galina Anikina

Activity in last 30 days

Activity in last year