Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ: 07 complete 38c31c10
Jaroslav Tesař authored 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/06_apt.po
Translation file vi-VN/06_apt.po
None

Committed changes

Debian Handbook / 06_aptVietnamese

Committed changes a year ago
kingu

Translation changed

Debian Handbook / 06_aptVietnamese

Các đề xuất giữa các gói cũng được xem xét, nhưng sẽ phù hợp với tình trạng cụ thể của chúng. Ví dụ: vì <emphasis role="pkg">gnome</emphasis> gợi ý <emphasis role="pkg">dia-gnome</emphasis>, gói thứ hai sẽ được hiển thị trên màn hình tóm tắt các hành động đang chờ xử lý (trong phần gói đề xuất bởi các gói khác). Bằng cách này, nó có thể nhìn thấy được và quản trị viên có thể quyết định có nên đưa gợi ý ​​vào tài khoản hay không. Vì nó chỉ là một đề xuất và không phải là một sự phụ thuộc hay một đề nghị, gói sẽ không được chọn một cách tự động - lựa chọn của nó đòi hỏi sự can thiệp bằng tay từ người sử dụng (vì vậy gói sẽ không được đánh dấu là tự động).
a year ago
kingu

Translation changed

Debian Handbook / 06_aptVietnamese

Không có cú pháp chính thức để đưa ghí chú ​​vào tệp <filename>/etc/apt/preferences</filename>, nhưng một số mô tả bằng văn bản có thể được cung cấp bằng cách đặt một hoặc nhiều trường “<literal>Explanation</literal>“ vào đầu mỗi mục:
a year ago
kingu

Translation changed

Debian Handbook / 06_aptVietnamese

Sau khi xuất bản, phiên bản phân phối <emphasis role="distribution">Stable</emphasis> chỉ được cập nhật khoảng 2 tháng một lần. Kho lưu trữ <literal>proposed-updates</literal> là nơi cập nhật dự kiến ​​được chuẩn bị (dưới sự giám sát của “Nhà Quản lý phát hành phiên bản ổn định“).
a year ago
None

Committed changes

Debian Handbook / 06_aptVietnamese

Committed changes 2 years ago
Mari3

Translation changed

Debian Handbook / 06_aptVietnamese

Để tăng tốc quá trình, APT có thể tải các tập tin “diff“ chứa các thay đổi kể từ lần cập nhật trước đó, trái ngược với toàn bộ tập tin. Để đạt được điều này, các mirror chính thức của Debian phân phối các tệp tin khác nhau liệt kê sự khác biệt giữa một phiên bản của tệp <filename>Packages</filename> và phiên bản sau. Chúng được tạo ra tại mỗi bản cập nhật của lưu trữ và lịch sử của một tuần được giữ. Mỗi tệp tin “diff“ chỉ mất vài chục kilobyt cho <emphasis role="distribution">Unstable</emphasis>, do đó số lượng dữ liệu được tải xuống hàng tuần <command>apt update</command> thường được giảm đi 10 lần. Đối với các bản phân phối như <emphasis role="distribution">Stable</emphasis> và <emphasis role="distribution">Testing</emphasis>với thay đổi ít hơn, lợi ích thậm chí còn nhiều hơn đáng kể.
2 years ago
Mari3

Translation changed

Debian Handbook / 06_aptVietnamese

Backports từ <literal>stable-backports</literal> luôn được tạo từ các gói có sẵn trong <emphasis role="distribution">Testing</emphasis>. Điều này đảm bảo rằng tất cả backports được cài đặt sẽ được nâng cấp lên phiên bản ổn định tương ứng sau khi phiên bản ổn định tiếp theo của Debian sẵn sàng được phát hành.
2 years ago
Mari3

Translation changed

Debian Handbook / 06_aptVietnamese

Tệp tin <filename>/etc/apt/sources.list</filename> cho người dùng bản Debian Stable (ổn định).
2 years ago
None

Resource update

Debian Handbook / 06_aptVietnamese

Resource update 2 years ago
Mari3

Translation changed

Debian Handbook / 06_aptVietnamese

Từ <emphasis>source</emphasis> dễ gây ra hiểu nhầm. Gói mã nguồn (source package) — gói chứa mã nguồn của chương trình — không nên bị nhầm lẫn với Nguồn chứa các gói (package source) — là kho lưu trữ các gói phần mềm (website, máy chủ FTP, CD-ROM, thư mục cục bộ trên máy tính, etc.).
2 years ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 427 12,710 104,926
Translated 100% 427 12,710 104,926
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 36% 154 1,189 17,211

Last activity

Last change April 1, 2018, 8:36 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Activity in last 30 days

Activity in last year