Translation status

Strings67
100.0% Translate
Words1868
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 11.0% 3.9% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 100.0% 100.0% 0.0% 24.1% 0.0% 0.2% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 19.6% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
05_packaging-system 100.0% 100.0% 0.0% 28.2% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 100.0% 100.0% 0.0% 36.1% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 12.4% 12.5% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
09_unix-services 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 1.0% 1.9% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
14_security 6.7% 7.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 100.0% 100.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 100.0% 100.0% 0.0% 14.5% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master e430ddad, 13 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/02_case-study.po
Translation file vi-VN/02_case-study.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
Tổng quan về mạng của công ty Falcot
a year ago None Committed changes Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
Theo thống kê, phiên bản mới được phát hành sau mỗi 18 đến 24 tháng, và đều được hỗ trợ trong 5 năm, một lịch trình thoải mái cho các quản trị viên.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
Một bản phân phối cộng đồng không theo một lịch trình cụ thể nào ngoài lịch trình của chính nó. Như Linux kernel, bản mới sẽ được phát hành khi nó trở nên ổn định, không bao giờ ra sớm hơn. Sự sinh tồn của nó được đảm bảo, miễn là nó còn có đủ các nhà phát triển độc lập hoặc một công ty thuộc bên thứ ba hỗ trợ  nó.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
Trong các hệ điều hành miễn phí, bộ phận IT đã xem xét các hệ BSD miễn phí (OpenBSD, FreeBSD, và NetBSD), GNU Hurd, và các bản phân phối Linux. GNU Hurd, chưa phát hành một bản ổn định nào, đã ngay lập tức bị loại. Sự lựa chọn đã đơn giản hơn với BSD và Linux. Lựa chọn đầu tiên có nhiều phẩm chất tốt, đặc biệt là cho các máy chủ. Tuy nhiên, chủ nghĩa thực dụng đã dẫn tới việc lựa chọn một hệ thống Linux, vì nền tảng cài đặt và sự phổ biến của nó đều rất đáng chú ý và có nhiều hệ quả tích cực. Một trong những hệ quả đó là sẽ dễ dàng hơn để tìm một nhân sự được đào tạo để quản trị các máy Linux hơn là các kỹ thuật viên thông thạo với BSD. Hơn nữa, Linux trở nên tương thích với các phần cứng mới nhanh hơn BSD (mặc dù chúng luôn có những cơ hội ngang bằng). Cuối cùng, các bản phân phối Linux thường được áp dụng cho các giao diện có đồ họa thân thiệt với người dùng, điều rất cần cho người mới bắt đầu trong quá trình chuyển đổi toàn bộ các máy tính cho một hệ thống mới.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
Trong hoàn cảnh được đưa ra ở cuốn sách này, bạn là một người quản trị hệ thống của một doanh nghiệp nhỏ đang phát triển. Đã đến thời điểm mà bạn phải thiết lập lại kế hoạch tổng thể cho các hệ thống thông tin trong năm tới cùng với các giám đốc bộ phận. Bạn lựa chọn chuyển đổi dần dần sang Debian, vì cả lý do thực nghiệm lẫn kinh tế. Hãy cùng xem kỹ hơn những gì sẽ xảy đến…
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
Tại sao lại lựa chọn một bản phân phối GNU/Linux ?
2 years ago rhertzog Resource update Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 67 1868 12696
Translated 100.0% 67 1868 12696
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 10.4% 7 7 177

Last activity

Last change March 24, 2018, 6:53 a.m.
Last author Galina Anikina

Activity in last 30 days

Activity in last year