Language Translated Words Review Checks Suggestions
Norwegian Bokmål
100.0% 100.0% 0.0% 248 0 Translate
Polish
0.5% 0.3% 0.0% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project website https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-2.0+
Repository https://anonscm.debian.org/git/debian-edu/debian-edu-doc.git
Repository branch master 28c52e37
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-edu-documentation/debian-edu-stretch/
Number of strings 1376
Number of words 16066
Number of languages 2
Number of source strings 688
Number of source words 8033
When User Action Translation
2 months ago None Committed changes Debian Edu Documentation/Rosegarden manual - Norwegian Bokmål
2 months ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Rosegarden manual - Norwegian Bokmål
Som med mange friprog-prosjekter, er oversettelsen av dokumentet lagret som PO-filer. Mer informasjon om oversettingen finner du i fila <computeroutput>usr/share/doc/debian-edu-doc-en/README.rosegarden-manual-translations</computeroutput>. Git-kodelageret (se under) har også lagret denne filen. Ta en titt om du ønsker hjelp i å oversette dette dokumentet.
2 months ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Rosegarden manual - Norwegian Bokmål
Alf Tonny Bätz (2008), Tore Skogly (2008), Petter Reinholdtsen (2014) og Alexander Alemayhu (2014) har opphavsrett til bokmålsoversettelsen av dokumentet. Den er utgitt under GPL v2 eller senere versjon av lisensen.
2 months ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Rosegarden manual - Norwegian Bokmål
Når det lages et kromatisk instrument fra en mengde av lyder som dekker forskjellige deler av toneskalaen (bass, baryton, tenor), må videre arbeid gjøres for å være sikker på å få sammenhengende tone.
2 months ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Rosegarden manual - Norwegian Bokmål
Bare gjenta syklusen for hver lyd. Det er bare å lagre når du er ferdig. Så er det klart til bruk.
2 months ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Rosegarden manual - Norwegian Bokmål
Swami har et pent og forståelig GUI:
2 months ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Rosegarden manual - Norwegian Bokmål
Gi deg selv eller elevene en utfordring med å gå ut i naturen, eller i huset. Finn en lyd å ta opp (ekte saksofon, obo, osv.), og ta dette i bruk i Rosegarden. Du kan bruke Swami i (<computeroutput>aptitude install swami</computeroutput>) til å ta vare på lydene. Vær klar over at dagens utgave av Swami ikke legger til et menyfelt i multimedia. Vi håper dette blir rettet på en dag, men inntil dette skjer så må Swami startes som en kommando. Trykk Alt + F2 og skriv Swami . .
2 months ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Rosegarden manual - Norwegian Bokmål
Det er to måter å mate inn noter i Score Editor. Den ene måten er manuell mating.
2 months ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Rosegarden manual - Norwegian Bokmål
Hvordan endre notasjonsnøkkel
2 months ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Rosegarden manual - Norwegian Bokmål
Hvordan signere dine melodier
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year