The Danish, German, Spanish, French, Italian, Japanese, and Dutch translations of these manuals use the Debian localization infrastructure. If you would like to contribute to one of these translations, please contact the relevant <debian-l10n-xx@lists.debian.org> mailing list or the <debian-edu@lists.debian.org> mailing list.

Translation Information

Project website wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation
Instructions for translators

Mailing list for translators: <<debian-edu@lists.debian.org>

Project maintainers User avatar pere User avatar sunweaver User avatar frans.spiesschaert
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://salsa.debian.org/debian-edu/debian-edu-doc.git
Repository branch weblate
Last remote commit Keep bullseye .pot and .po files at weblate in sync with master 95f67087
User avatar frans.spiesschaert authored 5 days ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/debian-edu-documentation/debian-edu-bullseye/
Filemask documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.*.po
Translation file documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nb-no.po
Resource update 5 days ago
New string to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
After upgrading the <computeroutput>debian-edu-config</computeroutput> package, changed Cfengine configuration files might be available. Run <computeroutput>ls -ltr /etc/cfengine3/debian-edu/</computeroutput> to check if this is the case. To apply the changes, run <computeroutput>cf-agent -D installation</computeroutput>.
AfEtter upgrading theå ha oppgradert <computeroutput>debian-edu-config</computeroutput> -package, changed Cfengine configuration files might be available. Runkke, kan det hende endrede Cfengine-oppsettsfiler er tilgjengelige. Kjør <computeroutput>ls -ltr /etc/cfengine3/debian-edu/</computeroutput> to check if this is the case. To apply the changes, runfor å sjekke at dette er tilfelle. For å utføre endringene, kjør <computeroutput>cf-agent -D installation</computeroutput>.
3 months ago
After upgrading the <computeroutput>debian-edu-config</computeroutput> package, changed Cfengine configuration files might be available. Run <computeroutput>ls -ltr /etc/cfengine3/debian-edu/</computeroutput> to check if this is the case. To apply the changes, run <computeroutput>cf-agent -D installation</computeroutput>.
After upgrading the <computeroutput>debian-edu-config</computeroutput> package, changed Cfengine configuration files might be available. Run <computeroutput>ls -ltr /etc/cfengine3/debian-edu/</computeroutput> to check if this is the case. To apply the changes, run <computeroutput>cf-agent -D installation</computeroutput>.
3 months ago
Resource update 3 months ago
The netinst iso image can be used for installation from CD/DVD and USB flash drives and is available for two Debian architectures: amd64 or i386. As the name implies, internet access is required for the installation.
ISO for nettinstallasjon kan også brukes til installasjon fra CD/DVD og USB-minnepinner, og er egnet til å installere på amd64- eller i386-maskiner. Som navnet sier, kreves Internett-tilgang for installasjonen.
4 months ago
netinst iso images for amd64 or i386
netinstall ISO-avtrykk for amd64 eller i386
4 months ago
If you prefer a GUI to work with the LDAP database, check out the <computeroutput>jxplorer</computeroutput> package, which is installed by default. To get write access connect like this:
Hvis du foretrekker et grafisk grensesnitt for å jobbe med LDAP-databasen, ta en titt på <computeroutput>jxplorer</computeroutput>-pakken, som er tilgjengelig ut av boksen. For å få skrivetilgang, koble til på denne måten:
4 months ago
If you prefer a GUI to work with the LDAP database, check out the <computeroutput>jxplorer</computeroutput> package, which is installed by default. To get write access connect like this:
Her er et eksempel som aktiverer temaet ivis du foretrekker et grafisk grensesnitt for å jobbe med LDAP-databasen, ta en titt på <computeroutput>desktop-basejxplorer</computeroutput>-pakken, som er tilgjengelig ut av boksen. For å få skrivetilgang, koble til på denne måten:
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,276 23,406 171,448
Translated 94% 1,211 22,021 160,346
Needs editing 5% 65 1,385 11,102
Failing checks 7% 97 3,251 24,788

Last activity

Last change Oct. 15, 2020, 3:34 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity