Language Translated Words Review Checks Suggestions
Chinese
20.5% 5.4% 0.6% 10 0 Translate
Norwegian Bokmål
98.6% 98.6% 1.3% 1 0 Translate
Polish
3.4% 1.0% 0.0% 0 0 Translate
Swedish
19.1% 6.3% 0.0% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project website https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation
Mailing list for translators debian-edu@lists.debian.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-2.0+
Repository https://anonscm.debian.org/git/debian-edu/debian-edu-doc.git
Repository branch master 9bc79651
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-edu-documentation/debian-edu-stretch/
Number of strings 584
Number of words 14424
Number of languages 4
Number of source strings 146
Number of source words 3606
When User Action Translation
a week ago None Committed changes Debian Edu Documentation/Audacity manual - Norwegian Bokmål
a week ago Petter Reinholdtsen New translation Debian Edu Documentation/Audacity manual - Norwegian Bokmål
Ffiksxmeg: Legg til noen lyd-innstikk du har erfaring med
12 days ago None Committed changes Debian Edu Documentation/Audacity manual - Norwegian Bokmål
13 days ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Audacity manual - Norwegian Bokmål
Med Envelope-verktøyet kan du manipulere volumydstyrketn ved å senke eller heve volden umansett hvor du er i klippet.
13 days ago Allan Nordhøy Comment added Debian Edu Documentation/Audacity manual - Norwegian Bokmål
13 days ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Audacity manual - Norwegian Bokmål
Med Zfoom-rstørrelsesverktøyet kan du zoomse ikunn i lydklippet, og deretter manipulere lyden med tedragneingsverktøyet.
13 days ago Allan Nordhøy Comment added Debian Edu Documentation/Audacity manual - Norwegian Bokmål
13 days ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Edu Documentation/Audacity manual - Norwegian Bokmål
Med Audacity kan du importere lyd av vanlig typen Audio, MidiIDI, Labels,tiketter og Raw Drådata. Du kan importere MP3-filter direkte inn i prosjektet, og mikse sammen forskjellige sanger i Audacity.
13 days ago Allan Nordhøy Comment added Debian Edu Documentation/Audacity manual - Norwegian Bokmål
13 days ago Allan Nordhøy Comment added Debian Edu Documentation/Audacity manual - Norwegian Bokmål
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year