Translation Information

Project website https://github.com/Otiel/BandcampDownloader
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license MIT License
Repository https://github.com/Otiel/BandcampDownloader
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'refs/heads/release-1.3.1' f1068d8
Otiel authored 5 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/bandcampdownloader/bandcampdownloader/
Filemasksrc/BandcampDownloader/Properties/Resources.*.resx
Monolingual base language filesrc/BandcampDownloader/Properties/Resources.resx
Translation file src/BandcampDownloader/Properties/Resources.pl.resx
Retry _exponent
Spróbuj ponownie _exponent
a month ago
None

Committed changes

BandcampDownloader / BandcampDownloaderPolish

Committed changes 5 months ago
Paste URLs of albums to download here. You can specify multiple URLs by writing one URL per line.

A Bandcamp URL looks like: http://[artist].bandcamp.com/album/[album] or http://[artist].bandcamp.com/track/[track]
Paste artist pages: http://[artist].bandcamp.com and check "☑ Download artist discography" to download all their albums.
Wklej tu linki albumów do pobrania. Możesz podać linki do wielu albumów jednocześnie, każdy w kolejnej linii.

Link strony z Bandcampa wygląda następująco: http://[wykonawca].bandcamp.com/album/[album] lub
http://[wykonawca].bandcamp.com/track/[utwór]
Możesz także pobrać całą dyskografię: http://[wykonawca].bandcamp.com i zaznacz "☑ Pobierz całą dyskografię" aby pobrać wszystkie albumy
wykonawcy.
5 months ago
None

Resource update

BandcampDownloader / BandcampDownloaderPolish

Resource update 7 months ago
None

Committed changes

BandcampDownloader / BandcampDownloaderPolish

Committed changes 8 months ago
Select folder to save albums in
Wybierz folder, w którym chcesz zapisywać albumy
8 months ago
Saves cover art in the track tags.
Zapisywaniuje okładkię w tagach utworu.
8 months ago
Shows more info in the log.
Jeśli zaznaczone, więcej informacji pojawi się wPokazuje rozszerzony logu.
8 months ago
Saves cover art in the track tags.
Jeśli zaznaczone, okładka zostanie zapisanaZapisywanie okładki w tagach utworówu.
8 months ago
Downloads cover art to the album folder.
Jeśli zaznaczone, okładka zostanie pobranaPobiera okładkę do folderu albumów.
8 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 124 908 5,515
Translated 95% 119 744 4,499
Needs editing 1% 2 32 196
Failing check 2% 3 34 209

Last activity

Last change Nov. 2, 2019, 3:09 p.m.
Last author Otiel

Activity in last 30 days

Activity in last year