Translation status

Strings49
100.0% Translate
Words263
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
librda
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Remote Logon Service
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://arctica-project.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/ArcticaProject/arctica-greeter.git
Repository branch master 96fc2ca
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/arctica-framework/greeter/
File maskpo/*.po
Translation file po/bg.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Arctica Framework/Arctica Greeter - Bulgarian
a month ago Kamen New translation Arctica Framework/Arctica Greeter - Bulgarian
НЗа да използвате тази услуга, ви е необходим ви е профил за отдалечено входлизане. Посетете https://%s1, за създав поискантет про на такъвфил.
a month ago Kamen New translation Arctica Framework/Arctica Greeter - Bulgarian
Идентификационен номер на профила
a month ago Kamen New translation Arctica Framework/Arctica Greeter - Bulgarian
За да ползвате тази услуга, трябва да имате потребителски профил за отдалечен достъп. ИскМоля, попитайте ладминистратора на сайта си сегза пода робъде носъздаден такъв?и.
a month ago Kamen New translation Arctica Framework/Arctica Greeter - Bulgarian
Ако имате профил на RDP сървър, отдалеченият достъп ще вВи позволи да стартирате приложения от този сървър.
4 months ago None Resource update Arctica Framework/Arctica Greeter - Bulgarian
10 months ago Veselin Georgiev New translation Arctica Framework/Arctica Greeter - Bulgarian
X2Go Сесия за гости:
10 months ago Veselin Georgiev Translation completed Arctica Framework/Arctica Greeter - Bulgarian
10 months ago Veselin Georgiev Committed changes Arctica Framework/Arctica Greeter - Bulgarian
10 months ago Veselin Georgiev Translation changed Arctica Framework/Arctica Greeter - Bulgarian
Настройка...и…
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 49 263
Translated 100.0% 49 263
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 3, 2018, 6:06 p.m.
Last author Kamen

Activity in last 30 days

Activity in last year