Translation status

Strings38
100.0% Translate
Words173
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://christian.amsuess.com/tools/arandr/
Instructions for translators http://christian.amsuess.com/tools/arandr/#contributing
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://anonscm.debian.org/git/arandr/arandr.git
Repository branch translations 790cd34
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/arandr/translations/
Translation file data/po/sq.po
When User Action Translation
2 years ago Denis Jukni New translation ARandR/translations - Albanian
Kjo dalje është jashtë ekranit virtual.
2 years ago None Committed changes ARandR/translations - Albanian
2 years ago Denis Jukni Translation completed ARandR/translations - Albanian
2 years ago Denis Jukni New translation ARandR/translations - Albanian
Një pjesë e rezultatit dalës është jashtë kornizave të ekranit virtual.
2 years ago Denis Jukni New translation ARandR/translations - Albanian
Orientacioni
2 years ago Denis Jukni New translation ARandR/translations - Albanian
Rezolucioni
2 years ago Denis Jukni New translation ARandR/translations - Albanian
Ky orientim rezolucioni nuk është i mundur këtu: %s
2 years ago Denis Jukni New translation ARandR/translations - Albanian
Ndryshimet e këtij rezolucioni nuk janë të mundura këtu: %s
2 years ago Denis Jukni New translation ARandR/translations - Albanian
Kryesor
2 years ago Denis Jukni New translation ARandR/translations - Albanian
Aktiv
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 38 173
Translated 100.0% 38 173
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Aug. 21, 2015, 9:05 p.m.
Last author Denis Jukni

Activity in last 30 days

Activity in last year