Translation Information

Project website christian.amsuess.com/tools/arandr
Instructions for translators

http://christian.amsuess.com/tools/arandr/#contributing

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/chrysn/arandr.git
Repository branch master
Last remote commit README: Note dependency on cairo 807c928
User avatar chrysn authored a year ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/arandr/translations/
Filemaskdata/po/*.po
Translation file data/po/sq.po
User avatar deblenden

Translation completed

ARandR / translationsAlbanian

Translation completed 5 years ago
User avatar deblenden

New translation

ARandR / translationsAlbanian

An output is outside the virtual screen.
Kjo dalje është jashtë ekranit virtual.
5 years ago
User avatar None

Committed changes

ARandR / translationsAlbanian

Committed changes 5 years ago
User avatar deblenden

New translation

ARandR / translationsAlbanian

A part of an output is outside the virtual screen.
Një pjesë e rezultatit dalës është jashtë kornizave të ekranit virtual.
5 years ago
User avatar deblenden

New translation

ARandR / translationsAlbanian

Orientation
Orientacioni
5 years ago
User avatar deblenden

New translation

ARandR / translationsAlbanian

Resolution
Rezolucioni
5 years ago
User avatar deblenden

New translation

ARandR / translationsAlbanian

This orientation is not possible here: %s
Ky orientim rezolucioni nuk është i mundur këtu: %s
5 years ago
User avatar deblenden

New translation

ARandR / translationsAlbanian

Setting this resolution is not possible here: %s
Ndryshimet e këtij rezolucioni nuk janë të mundura këtu: %s
5 years ago
User avatar deblenden

New translation

ARandR / translationsAlbanian

Primary
Kryesor
5 years ago
User avatar deblenden

New translation

ARandR / translationsAlbanian

Active
Aktiv
5 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 38 173 1,066
Translated 100% 38 173 1,066
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 2% 1 55 314

Last activity

Last change Aug. 21, 2015, 7:05 p.m.
Last author Denis Jukni

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity