Translation status

Strings38
100.0% Translate
Words173
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website http://christian.amsuess.com/tools/arandr/
Instructions for translators http://christian.amsuess.com/tools/arandr/#contributing
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://anonscm.debian.org/git/arandr/arandr.git
Repository branch translations 790cd34
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/arandr/translations/
Translation file data/po/pl.po
When User Action Translation
2 years ago agilob New translation ARandR/translations - Polish
Pierwszy
2 years ago None Committed changes ARandR/translations - Polish
2 years ago agilob Translation completed ARandR/translations - Polish
3 years ago chrysn Resource update ARandR/translations - Polish
3 years ago Piotr Strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Ustawienie tej rozdzielczości nie jest tutaj możliwe: %s
3 years ago Piotr Strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Twoja konfiguracja nie obejmuje aktywnego monitora. Chcesz zastosować konfigurację?
3 years ago Piotr Strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Kliknij przycisk z lewej kolumny oraz wciśnij kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać do danego układu ekranu. (Użyj klawisza backspace w celu usunięcia skrótu klawiszowego, escape w celu anulowania edycji.) Następnie wybierz jeden lub więcej układów z prawej kolumny.

Będzie to działać jedynie, gdy użyjesz metacity lub innego programu korzystający z jego konfiguracji.
3 years ago Piotr Strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Brak plików w %(folder)r. Zapisz najpierw układ.
3 years ago Piotr Strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
brak działania
3 years ago Piotr Strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Działanie
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 38 173
Translated 100.0% 38 173
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 13, 2015, 1:39 p.m.
Last author agilob

Activity in last 30 days

Activity in last year