Translation status

Strings38
100.0% Translate
Words173
100.0%

Project Information

Project website http://christian.amsuess.com/tools/arandr/
Instructions for translators http://christian.amsuess.com/tools/arandr/#contributing
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/chrysn/arandr.git
Repository branch master 807c928, 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/arandr/translations/
Filemaskdata/po/*.po
Translation file data/po/pl.po
When User Action Detail Object
3 years ago agilob New translation ARandR/translations - Polish
Pierwszy
3 years ago None Committed changes ARandR/translations - Polish
3 years ago agilob Translation completed ARandR/translations - Polish
4 years ago chrysn Resource update ARandR/translations - Polish
4 years ago strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Ustawienie tej rozdzielczości nie jest tutaj możliwe: %s
4 years ago strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Twoja konfiguracja nie obejmuje aktywnego monitora. Chcesz zastosować konfigurację?
4 years ago strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Kliknij przycisk z lewej kolumny oraz wciśnij kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać do danego układu ekranu. (Użyj klawisza backspace w celu usunięcia skrótu klawiszowego, escape w celu anulowania edycji.) Następnie wybierz jeden lub więcej układów z prawej kolumny.

Będzie to działać jedynie, gdy użyjesz metacity lub innego programu korzystający z jego konfiguracji.
4 years ago strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Brak plików w %(folder)r. Zapisz najpierw układ.
4 years ago strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
brak działania
4 years ago strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Działanie
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 38 173
Translated 100.0% 38 173
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 13, 2015, 1:39 p.m.
Last author agilob

Activity in last 30 days

Activity in last year