Translation status

38 Strings 100% Translate
173 Words 100%

Translation Information

Project website christian.amsuess.com/tools/arandr
Instructions for translators

http://christian.amsuess.com/tools/arandr/#contributing

Project maintainers User avatar chrysn
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/chrysn/arandr.git
Repository branch master
Last remote commit README: Note dependency on cairo 807c928
User avatar chrysn authored a year ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/arandr/translations/
Filemask data/po/*.po
Translation file data/po/pl.po
User avatar agilob

Translation completed

ARandR / translationsPolish

Translation completed 5 years ago
User avatar None

Committed changes

ARandR / translationsPolish

Committed changes 5 years ago
User avatar agilob

New translation

ARandR / translationsPolish

Primary
Pierwszy
5 years ago
User avatar chrysn

Resource update

ARandR / translationsPolish

Resource update 5 years ago
User avatar strebski

Translation changed

ARandR / translationsPolish

Setting this resolution is not possible here: %s
Ustawienie tej rozdzielczości nie jest tutaj możliwe: %s
6 years ago
User avatar strebski

Translation changed

ARandR / translationsPolish

Your configuration does not include an active monitor. Do you want to apply the configuration?
Twoja konfiguracja nie obejmuje aktywnego monitora. Chcesz zastosować konfigurację?
6 years ago
User avatar strebski

Translation changed

ARandR / translationsPolish

Click on a button in the left column and press a key combination you want to bind to a certain screen layout. (Use backspace to clear accelerators, escape to abort editing.) Then, select one or more layouts in the right column.

This will only work if you use metacity or another program reading its configuration.
Kliknij przycisk z lewej kolumny oraz wciśnij kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać do danego układu ekranu. (Użyj klawisza backspace w celu usunięcia skrótu klawiszowego, escape w celu anulowania edycji.) Następnie wybierz jeden lub więcej układów z prawej kolumny.

Będzie to działać jedynie, gdy użyjesz metacity lub innego programu korzystający z jego konfiguracji.
6 years ago
User avatar strebski

Translation changed

ARandR / translationsPolish

No files in %(folder)r. Save a layout first.
Brak plików w %(folder)r. Zapisz najpierw układ.
6 years ago
User avatar strebski

Translation changed

ARandR / translationsPolish

no action
brak działania
6 years ago
User avatar strebski

Translation changed

ARandR / translationsPolish

Action
Działanie
6 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 38 173 1,066
Translated 100% 38 173 1,066
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 13, 2015, 11:39 a.m.
Last author agilob

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity