Translation status

Strings38
100.0% Translate
Words173
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://christian.amsuess.com/tools/arandr/
Instructions for translators http://christian.amsuess.com/tools/arandr/#contributing
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://anonscm.debian.org/git/arandr/arandr.git
Repository branch translations 790cd34
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/arandr/translations/
Translation file data/po/pl.po
When User Action Translation
2 years ago agilob New translation ARandR/translations - Polish
Pierwszy
2 years ago None Committed changes ARandR/translations - Polish
2 years ago agilob Translation completed ARandR/translations - Polish
2 years ago chrysn Resource update ARandR/translations - Polish
2 years ago Piotr Strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Ustawienie tej rozdzielczości nie jest tutaj możliwe: %s
2 years ago Piotr Strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Twoja konfiguracja nie obejmuje aktywnego monitora. Chcesz zastosować konfigurację?
2 years ago Piotr Strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Kliknij przycisk z lewej kolumny oraz wciśnij kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać do danego układu ekranu. (Użyj klawisza backspace w celu usunięcia skrótu klawiszowego, escape w celu anulowania edycji.) Następnie wybierz jeden lub więcej układów z prawej kolumny.

Będzie to działać jedynie, gdy użyjesz metacity lub innego programu korzystający z jego konfiguracji.
2 years ago Piotr Strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Brak plików w %(folder)r. Zapisz najpierw układ.
2 years ago Piotr Strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
brak działania
2 years ago Piotr Strebski Translation changed ARandR/translations - Polish
Działanie
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 38 173
Translated 100.0% 38 173
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 13, 2015, 1:39 p.m.
Last author agilob

Activity in last 30 days

Activity in last year