Translation status

38 Strings 100% Translate
173 Words 100%

Translation Information

Project website http://christian.amsuess.com/tools/arandr/
Instructions for translators

http://christian.amsuess.com/tools/arandr/#contributing

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/chrysn/arandr.git
Repository branch master
Last remote commit README: Note dependency on cairo 807c928
User avatar chrysn authored a year ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/arandr/translations/
Filemaskdata/po/*.po
Translation file data/po/cs.po
User avatar chrysn

Resource update

ARandR / translationsCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

ARandR / translationsCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

ARandR / translationsCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

ARandR / translationsCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

ARandR / translationsCzech

Committed changes 3 years ago
User avatar jakubvanek

New translation

ARandR / translationsCzech

Primary
Hlavní
3 years ago
User avatar jakubvanek

Translation completed

ARandR / translationsCzech

Translation completed 3 years ago
User avatar chrysn

Resource update

ARandR / translationsCzech

Resource update 5 years ago
User avatar nijel

New translation

ARandR / translationsCzech

Click on a button in the left column and press a key combination you want to bind to a certain screen layout. (Use backspace to clear accelerators, escape to abort editing.) Then, select one or more layouts in the right column.

This will only work if you use metacity or another program reading its configuration.
Klikněte na tlačítko v levém sloupci a stiskněte libovolnou kombinaci kláves, kterou chcete aktivovat dané rozložení obrazovek. (Přiřazenou zkratky odstraníte klávesou backspace, escape ukončí úpravy.) Potom zvolte jedno nebo více rozložení v pravém sloupci.

Toto bude fungovat jen pokud používáte Metacity nebo jiný program, který čte jeho nastavení.
5 years ago
User avatar nijel

Translation completed

ARandR / translationsCzech

Translation completed 5 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 38 173 1,066
Translated 100% 38 173 1,066
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 21, 2017, 7:56 p.m.
Last author Jakub Vaněk

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity