None

Committed changes

AppStream / TranslationsCatalan

Committed changes 6 days ago
S'ha trobat la propietat 'version' en aquest element requerit/recomanat, però no la propietat 'compare'. Recomanem definir explícitament una operació de comparació.
a week ago
S'ha trobat la propietat 'version' en l'element requerit/recomanat d'un tipus que no hauria de tenir ni requerir una versió.
a week ago
Format predeterminat de les metadadesde l'informe generat (els valors vàlids són 'xmltext' i 'yaml').
a week ago
Per a vídeos, de moment només són admesos els formats contenidors WebM i Matroska (.mkv). L'extensió del fitxer del vídeo en qüestió no pertany a cap d'aquests formats.
a week ago
No existeix el fitxer de metadades «%s»'%s'.
a week ago
Les enumeracions només han de tenir elements de llista (<li/>) com a elements secundaris.
a week ago
Serveis de sistemaessió de D-Bus
a week ago
Creant el nou arxiu d'entrada d'escriptori '%s' utilitzant dades de '%s'
a week ago
Creeu un arxiu d'entrada d'escriptori XDG des d'un arxiu de metainformació.
a week ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 335 3,294 20,355
Translated 62% 208 1,130 7,176
Needs editing 6% 21 211 1,239
Failing check 0% 2 12 104

Last activity

Last change Feb. 14, 2020, 12:53 p.m.
Last author Xomin

Activity in last 30 days

Activity in last year