Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English This translation is used for source strings. This component is linked to the AN2Linux/Android String Resources repository. GPL-3.0
Norwegian Bokmål This component is linked to the AN2Linux/Android String Resources repository. GPL-3.0 30% 7 492
Polish This component is linked to the AN2Linux/Android String Resources repository. GPL-3.0 60% 4 318
Swedish This component is linked to the AN2Linux/Android String Resources repository. GPL-3.0 30% 7 492
Please sign in to see the alerts.
Project website github.com/rootkiwi/an2linuxclient
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/rootkiwi/an2linuxclient.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Polish) 87c4acf
User avatar WaldiS authored 3 weeks ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/an2linux/an2linux-string-resources/
Filemask fastlane/metadata/android/*
Monolingual base language file fastlane/metadata/android/en-US
Languages 4
Source strings 10
Source words 582
Source characters 3,610
Hosted strings 40
Hosted words 2,328
Hosted characters 14,440
User avatar WaldiS

New translation

AN2Linux / App store metadataPolish

0.6.0 (May 12, 2017)
- New preference added for minimum notification priority

0.5.1 (Apr 12, 2017)
- Fix bug that caused AN2Linux to crash when opening individual app settings (affecting Android 4.4-5.1)

0.5.0 (Apr 5, 2017)
- Replace sha1 with sha256

0.4.0 (Apr 1, 2017)
- Allow notification settings to be set individually per app

0.3.0 (Feb 6, 2017)
- New preference added for custom icon size
0.6.0 (12 maja 2017 r.)
- Dodano nową preferencję dla minimalnego priorytetu powiadomień

0.5.1 (12 kwi 2017)
- Naprawić błąd, który spowodował AWARIĘ AN2Linux podczas otwierania poszczególnych ustawień aplikacji (wpływających na Androida 4.4-5.1)

0.5.0 (5 kwi 2017)
- Wymień sha1 na sha256

0.4.0 (1 kwi 2017)
- Zezwalaj na ustawienia powiadomień, które mają być ustawiane indywidualnie dla każdej aplikacji

0.3.0 (6 lutego 2017)
- Dodano nowe preferencje dla niestandardowego rozmiaru ikony
3 weeks ago
User avatar WaldiS

New translation

AN2Linux / App store metadataPolish

0.9.2 (Sep 4, 2019)
- Add information about battery optimizations (Doze) introduced in Android 6.0.

0.9.0 (Sep 1, 2019)
- Add support for filtering apps with text search in 'Enabled applications' settings.

- Add quick settings tile for toggle enable/disable AN2Linux.

- Change minimum version required from Android 4.4 (API 19) to Android 4.3 (API 18).

- New setting: don't send notification if phone display is turned on.
0.9.2 (4 września 2019)
- Dodaj informacje o optymalizacji baterii (Doze) wprowadzone w Android 6.0.

0.9.0 (1 września 2019)
- Dodaj obsługę filtrowania aplikacji z wyszukiwaniem tekstu w ustawieniach "Włączone aplikacje".

- Dodaj płytki szybkie ustawienia, aby włączyć / wyłączyć AN2Linux.

- Zmień minimalną wersję wymaganą z Androida 4.4 (API 19) na Androida 4.3 (API 18).

- Nowe ustawienie: nie wysyłaj powiadomień, jeśli wyświetlacz telefonu jest włączony.
3 weeks ago
User avatar WaldiS

New translation

AN2Linux / App store metadataPolish

0.11.0 (Oct 25, 2019)
- Norwegian (bokmål) translation by bilde2910, thank you!

0.10.0 (Oct 9, 2019)
- Add support for commas in WiFi SSID

0.9.2 (Sep 4, 2019)
- Add information about battery optimizations (Doze) introduced in Android 6.0.
0.11.0 (25.02.2019)
- Norweski (bokmål) tłumaczenie przez bilde2910, dziękuję!

0.10.0 (9 października 2019)
- Dodaj obsługę przecinków w WiFi SSID

0.9.2 (4 września 2019)
- Dodaj informacje o optymalizacji baterii (Doze) wprowadzone w Android 6.0.
3 weeks ago
User avatar WaldiS

New translation

AN2Linux / App store metadataPolish

AN2Linux allows you to sync notifications on your phone to your Linux desktop encrypted using TLS.

It can do so over WiFi, Mobile data or Bluetooth.

For AN2Linux to work you need to have AN2Linux-server running on your computer.

For more info read the README files from the git repositories.
If you have any issues you can create an Issue on GitHub.

AN2Linux is free and open-source software licensed under GNU GPLv3.

Source code this app:
https://github.com/rootkiwi/an2linuxclient/

Source code AN2Linux-server:
https://github.com/rootkiwi/an2linuxserver/
AN2Linux pozwala na synchronizację powiadomień w telefonie do pulpitu Linuksa zaszyfrowanych za pomocą TLS.

Może to zrobić przez WiFi, dane komórkowe lub Bluetooth.

Aby AN2Linux działał, musisz mieć serwer AN2Linux uruchomiony na twoim komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj pliki README z repozytoriów git.
Jeśli masz jakiekolwiek problemy, możesz utworzyć problem w usłudze GitHub.

AN2Linux jest darmowym i otwartym oprogramowaniem licencjonowanym na licencji GNU GPLv3.

Kod źródłowy tej aplikacji:
https://github.com/rootkiwi/an2linuxclient/

Kod źródłowy AN2Linux-server:
https://github.com/rootkiwi/an2linuxserver/
3 weeks ago
User avatar WaldiS

New translation

AN2Linux / App store metadataPolish

Sync Android notifications encrypted to a Linux desktop
Synchronizuj powiadomienia Androida zaszyfrowane z pulpitem Linux
3 weeks ago
User avatar WaldiS

New translation

AN2Linux / App store metadataPolish

AN2Linux
AN2Linux
3 weeks ago
User avatar WaldiS

Added new language

AN2Linux / App store metadataPolish

Polish 3 weeks ago
User avatar WaldiS

New strings to translate

AN2Linux / App store metadataPolish

New strings to translate 3 weeks ago
User avatar WaldiS

Committed changes

AN2Linux / App store metadataPolish

Committed changes 3 weeks ago
User avatar WaldiS

Resource update

AN2Linux / App store metadataPolish

Resource update 3 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity