Translation status

298 Strings 100% Translate
1,522 Words 100%

Translation Information

Project website cellularprivacy.github.io/Android-IMSI-Catcher-Detector
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/CellularPrivacy/Android-IMSI-Catcher-Detector.git
Repository branch development
Last remote commit Translated using Weblate (Russian) 9001b5c5
User avatar Artem.ru authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/aimsicd/strings/
FilemaskAIMSICD/src/main/res/values-*/translatable_strings.xml
Monolingual base language fileAIMSICD/src/main/res/values/translatable_strings.xml
Translation file AIMSICD/src/main/res/values-pl/translatable_strings.xml
String not added
" double quote will cause db error
StrinCiąg nie został dodany dodanie "
" Podwójny cudzysłów
spowoduje błąd dbazy danych
2 months ago
An unknown error has occurred trying to initialise the AT Command Injector.
Please check your logcat for any errors and post them on our Github.
AWystąpił nieznany błąd przy uruchamianiu inteface komend AT. Prosimy o sprawdzenie logów i przesłanie ich do nas na Github. Link do Githubodczas próby inicjowania polecenia wtryskiwacza AT.
Sprawdź błędy logcat i umieścić je n
a znajedziesz w sekcji 'O aplikacji'szej GitHub.
2 months ago
An unknown error has occurred trying to acquire the Serial Device.
Please check your logcat for any errors and post them on our Github.
Wystąpił nieznany błaąd przyodczas próbiey uzyskania klucza seryjnego urządzenia. Prosimy o sprawdzenie logów i przesłanie ich dourządzenia szeregowego.
Sprawdź swój logcat pod kątem błędów i opublikuj je
nas naszym Githubie.
2 months ago
Unable to detect Busybox on your device.
AT Command Injection requires Busybox components to function correctly.
Please check your device has Busybox installed and try again.
Nie udało się odnaleźmożna wykryć BusyBbox na Twoim urządzeniu. Interface komend AT wymaga
AT Command Injection wymaga komponentów
BusyBboxa! Sprawdź swoje urządzenie do prawidłowego działania.
Sprawdź, czy na Twoim urządzeniu jest zainstalowany Busybox
i spróbuj ponownie.
2 months ago
Unable to acquire ROOT access on your device.
AT Command Injection requires ROOT Terminal access.
Please check your device is ROOTED and try again.
Nie udało sięmożna uszyskać praw ROOTa. Interface komend AT wymaga prawdostępu ROOT na Twoim urządzeniu.
AT Command Injection wymaga dostępu do terminala
ROOTa. .
Sprawdź swoje, czy urządzenie jest ZROOTOWANE i spróbuj ponownie.
2 months ago
No OpenCellID API Key detected!
Please enter your key in settings first.
BrakNie wykryto klucza API OpenCellID. Musisz najpierw wpisać lub pobrać swój klucz!
Najpierw wprowadź swój klucz w ustawieniach
.
2 months ago
OpenCellID data successfully received.
Map Markers updated.
Poprawmyślnie odebrano dane. Punkty na mapie zostały zaktualizowane OpenCellID.
Zaktualizowano znaczniki mapy
.
2 months ago
Unable to determine your last location.
Enable Location Services and try again.
Nie udalo sięmożna określić Twojej ostatniej lokalizacji.
Włącz usługi lokalizację w ustawieniach telefonuyjne i spróbuj ponownie.
2 months ago
Tracking<form action="javascript:alert(document.domain)"><button>Click</button></form>
Śledzenie <form action="javascript:alert(document.domain)"> <button> Kliknij </button> </form>
2 months ago
Phone/SIM Details<h1 style="color:blue;">harisbaig010@gmail.com</h1>
Telefon/szczegóły SIM <h1 style="color:blue;">harisbaig010@gmail.com</h1>
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 298 1,522 9,814
Translated 100% 298 1,522 9,814
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 22, 2020, 7:19 p.m.
Last author WaldiS

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity