Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Bookmarks
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Downloads
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Feed
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 weeks ago None Committed changes SkyTube/Downloads - Vietnamese
2 weeks ago kaka Thic New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
Tải về
a month ago None Resource update SkyTube/Downloads - Vietnamese
2 months ago Hoa Nguyen Resource update SkyTube/Feed - Vietnamese
2 months ago Hoa Nguyen Committed changes SkyTube/Feed - Vietnamese
2 months ago Hoa Nguyen Committed changes SkyTube/Downloads - Vietnamese
2 months ago Hoa Nguyen New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
Không thể tải xuống tệp tin vì bộ nhớ ngoài không sẵn có.
2 months ago Hoa Nguyen Translation completed SkyTube/Downloads - Vietnamese
2 months ago Hoa Nguyen New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
Tải xuống cho video này không tìm thấy. Đang chơi từ xa.
2 months ago Hoa Nguyen New translation SkyTube/Downloads - Vietnamese
Tải xuống video đã bị khóa vì bạn đang không sử dụng Wi-Fi.
Để mở khóa, vui lòng đi tới Sở thích > Khác và chọn "Cho phép tải xuống trên Mạng di động"
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year