Project website github.com/vesta-webtrees-2-custom-modules
Instructions for translators

Additional translations and contributions of further languages are very welcome! If you intend to add a new language, make sure it's supported in webtrees itself (see https://translate.webtrees.net/projects/webtrees/webtrees/ for translations of webtrees).

Project maintainers User avatar ric2020
Translation license GPL-3.0 Vesta Webtrees Custom Modules ⚶ Vesta Families ⚶ Vesta Places and Pedigree map ⚶ Vesta Facts and events ⚶ Vesta Webtrees Location Data Provider ⚶ Vesta Gov4Webtrees ⚶ Vesta Extended Relationships ⚶ Vesta Clippings Cart ⚶ Vesta Research Suggestions ⚶ Vesta Classic Look & Feel ⚶ Vesta Common ⚶ Vesta Shared Places
Languages 1
Source strings 485
Source words 5,339
Source characters 32,698
Hosted strings 468
Hosted words 5,304
Hosted characters 32,473
Resource update 6 days ago
Calculating…
Hesaplanıyor…
3 weeks ago
The process should be repeated (but will finish much faster) whenever a tree is edited, otherwise you may obtain inconsistent relationship data (displayed relationships are always valid, but they may not actually have been established at the given date, if changes in the tree are not synchronized here).
Bir ağaç düzenlendiğinde işlem tekrarlanmalıdır (ancak çok daha hızlı sona erecektir), aksi takdirde tutarsız ilişki verileri elde edebilirsiniz (görüntülenen ilişkiler her zaman geçerlidir, ancak ağaçtaki değişiklikler burada senkronize edilmezse, belirli bir tarihte gerçekten kurulmamış olabilirler).
3 weeks ago
For large trees, this process may initially take several minutes. You can always safely abort and continue later.
Büyük ağaçlar için bu işlem başlangıçta birkaç dakika sürebilir. Her zaman güvenle iptal edebilir ve daha sonra devam edebilirsiniz.
3 weeks ago
This process calculates dates for all INDI - FAM links, so that relationships at a specific point in time can be calculated efficiently.
Bu süreç tüm INDI - FAM bağlantıları için tarihleri hesaplar, böylece belirli bir zamandaki ilişkiler verimli bir şekilde hesaplanabilir.
3 weeks ago
Modules
Modüller
3 weeks ago
Control panel
Kontrol paneli
3 weeks ago
Finished - all link dates are up-to-date.
Bitti - tüm bağlantı tarihleri güncel.
3 weeks ago
Swap individuals
Bireyleri değiştirin
3 weeks ago
view
görünüm
3 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity