Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Minetest 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Mod: Android Manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.6% Translate
Mod: Game Internationalization 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mod: Hopper 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mod: Jukebox 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mod: Lapis Lazuli 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mod: Storage Drawers 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website http://www.minetest.net/
Translation license CC0-1.0, GPL-3.0+, LGPL-2.1+, MIT, WTFPL
Number of strings 68098
Number of words 409655
Number of languages 48
Number of source strings 1799
Number of source words 10706
When User Action Detail Object
5 months ago None Committed changes Minetest/Minetest - Turkish
5 months ago monolifed New translation Minetest/Minetest - Turkish
Kullanılacak emerge iş parçacıklarının sayısı.
Boş veya 0 değeri:
- Kendiliğinden seçim. İş parçacığı sayısı, 1 alt sınırıyla,
- 'işlemci sayısı - 2' olur.
Başka bir değer:
- Emerge iş parçacığı sayısını, 1 alt sınırıyla, belirtir.
Uyarı: Emerge iş parçacığı sayısını artırmak, motor mapgen hızını artırır,
ancak bu oyun performansına, diğer işlemlere engel olarak, zarar verebilir,
özellikle tek-oyunculuda ve/veya 'on_generated'da Lua kodu çalıştırırken.
Bir çok kullanıcı için optimum değer '1' olabilir.
5 months ago monolifed New translation Minetest/Minetest - Turkish
ContentDB: Kara Liste
5 months ago monolifed Translation changed Minetest/Minetest - Turkish
İçerik deposunda gizlemek için bayrakların virgülle ayrılmış listesi.
"nonfree" Özgür Yazılım Vakfının tanımına göre 'özgür yazılım' olarak
nitelenemeyecek paketleri gizler.
İçerik puanlarını da belirleyebilirsiniz.
Bu bayraklar Minetest sürümlerinden bağımsızdır,
tam listeyi görmek için: https://content.minetest.net/help/content_flags/ adresinde görebilirsiniz.
5 months ago monolifed New translation Minetest/Minetest - Turkish
İçerik deposunda gizlemek için bayrakların virgülle ayrılmış listesi.
"nonfree" Özgür Yazılım Vakfının tanımına göre 'özgür yazılım' olarak
nitelenemeyecek paketleri gizler.
İçerik puanlarını da belirleyebilirsiniz.
Bu bayraklar Minetest sürümlerinden bağımsızdır,
tam listeyi https://content.minetest.net/help/content_flags/ adresinde görebilirsiniz.
5 months ago None Committed changes Minetest/Minetest - Turkish
5 months ago monolifed New translation Minetest/Minetest - Turkish
Uçma kipi ile birlikte etkinleştirilirse,Etkinleştirilirse, uçarken veya yüzerken hareket yönünü oyuncunun eğimine göre değiştirir.
5 months ago monolifed New translation Minetest/Minetest - Turkish
İçerik deposu için URL
5 months ago monolifed New translation Minetest/Minetest - Turkish
Sunucularda belirli istemci tarafı fonksiyonların erişimini sınırlar
Bu byte bayraklarını birleştirerek istemci tarafı özellikleri sınırlayın,
veya sınırlama olmaması için 0'a ayarlayın
:
LOAD_CLIENT_MODS: 1 (istemci modu yüklemeyi kapat)
CHAT_MESSAGES: 2 (send_chat_message çağrısını istemci-tarafı kapat)
READ_ITEMDEFS: 4 (get_item_def çağrısını istemci-tarafı kapat)
READ_NODEDEFS: 8 (get_node_def çağrısını istemci-tarafı kapat)
LOOKUP_NODES_LIMIT: 16 (get_node çağrısını istemci-tarafı
csm_restriction_noderange'e sınırla)
READ_PLAYERINFO: 32 (get_player_names çağrısını istemci-tarafı kapat)
5 months ago monolifed New translation Minetest/Minetest - Turkish
Eğim hareket kipi etkin
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year