Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
User interface Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 5
Project website andorstrail.com
Translation license GPL-2.0 Game content User interface
Languages 1
Source strings 12,179
Source words 143,363
Source characters 753,621
Hosted strings 563
Hosted words 4,031
Hosted characters 24,539
User avatar nutandor

Translation changed

Andor's Trail / User interfaceTagalog

This savegame contains a different player name (%1$s) than your current player name (%2$s). Are you sure you want to overwrite this savegame?
Naglalaman ang savegame na ito ng ibang pangalan ng manlalaro (%1$s) kaysa sa iyong kasalukuyang pangalan ng manlalaro (%2$ s). Sigurado ka bang nais mong mai-overlap ang savegame na ito?
3 weeks ago
User avatar nutandor

Translation changed

Andor's Trail / User interfaceTagalog

You get a critical hit on %1$s for %2$d hp!
Ikaw ay nakatanggap ng critical hit sa %1$s ng %2$d hp!
3 weeks ago
Access to storage is mandatory for Andor's Trail to handle saved games and worldmap. Closing Andor's Trail.
Ang pag-access sa imbakan ay sapilitan para sa Andor's Trail upang mahawakan ang nai-save na mga laro at worldmap. sinara ang Andor's Trail.
a month ago
Changing UI theme requires restart. Andor's Trail has been closed.
Ang pagbabago ng tema ng UI ay nangangailangan ng pag-restart. Isinarado ang Andor's Trail.
a month ago
Obsidian
Obsidiān
a month ago
Malachite
Malakhite
a month ago
User avatar Elytra

Translation changed

Andor's Trail / User interfaceTagalog

Cobalt
CKobalt
a month ago
Cobalt
Cobalt
a month ago
Choose the UI theme. (requires restart)
Piliin ang tema ng UI. (nangangailangan ng pag-restart)
a month ago
Theme
Tema
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity