Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master WTFPL Translate
Project website https://github.com/SamHocevar/wincompose
Translation license WTFPL master
Number of strings 157
Number of words 894
Number of characters 5,613
None

Committed changes

WinCompose / masterSwedish

Committed changes a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

CKomposeition
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Om markerat, kommer alla CKompose-itionssekvenser avbrytas efter en viss fördröjning om ingen tangentbordsaktivitet upptäcks.
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Om markerat kommer alla CKomposeition-tangenter behandlas som CKomposeition i en sekvens. Som standard kommer endast den tangent som trycks på först att agera som CKomposeition medan alternativa CKomposeition-tangenter behåller sina ursprungliga roller.
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Alternativ CKomposeition-tangent är alltid CKomposeition
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Var vänlig att tryck på en tangent för att använda denna som din CKomposeition-tangent.
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Om Caps Lock används som CKomposeition-tangent kommer tangentens ursprungliga beteende att bli otillgängligt. Denna funktion låter dig stänga av Caps Lock genom att trycka på Skift-tangenten.
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Om Caps Lock används som CKomposeition-tangent kommer tangentens ursprungliga beteende att bli otillgängligt. Denna funktion låter dig slå på Caps Lock genom att trycka på båda Skift-tangenterna samtidigt.
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Detta säger till WinCompose att göra en ansträngning att behålla originaltangentens beteende. Till exempel skulle genvägen Alt-Tab fortfarande fungera även om Alt används som CKomposeition-tangent.
a month ago
greywatcher

Translation changed

WinCompose / masterSwedish

Upprätthåll ursprunglig beteende för CKomposeition-tangenten
a month ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year