Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 77% 15 Translate
MP-Server This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1% Translate
Scenario: The Unknown This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1% Translate
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 17% 2% 156 2,931 1 Translate
Voices This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. GPL-3.0 2% Translate
Project website http://www.unknown-horizons.org/
Translation license GPL-3.0 Voices Scenario: The Unknown Scenario: Tutorial MP-Server Interface
Number of strings 1,162
Number of words 7,990
Number of characters 45,980
None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: TutorialSwedish

Committed changes 5 months ago
Task: Build a Lumberjack's Tent in a wooded area and connect it to your Warehouse.
Uppgift: Bygg entt skogshuggartält i ett skogsområde och anslut den till handelskontoret med en gångstig.
5 months ago
Build a Lumberjack's Tent and connect it to the Warehouse.
Bygg entt skogshuggaretält och anslut den till handelskontoret med en gångstig.
5 months ago
New contributor 5 months ago
Task: Build a Warehouse on the coast.
Uppgift: Bygg ett handelskontor vid kusten.
5 months ago
None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: TutorialSwedish

Committed changes 2 years ago
Conclusion: the Hunter's Tent is not too reliable if you need continuous supply.
Sammanfattning: Jägarens tält är inte tillförlitligt om du behöver en stadig tillgång av jägaren.
2 years ago
It can happen that the animals don't reproduce fast enough or simply hide well.
Det kan hända att djuren inte förökar sig tillräckligt snabbt eller bara gömmer sig bra.
2 years ago
Note that you can place your Hunter's Tent close to the lumberjack's forest.
Kom ihåg att du kan placera din Jägares tält nära skogshuggarens skog.
2 years ago
The hunter hunts animals in the forest, thus needs trees nearby.
Jägare jagar djuren i skogen och behöver därför ha träd i närheten.
2 years ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year