Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL Done None None None None 15 Translate
MP-Server This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL Done None None None None None Translate
Scenario: The Unknown This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL Done None None None None None Translate
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL 17% 156 2,931 None 1 None Translate
Voices This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. GPL Done None None None None None Translate
Project website http://www.unknown-horizons.org/
Translation license GPL-3.0-or-later
Number of strings 53,317
Number of words 355,747
Number of characters 2,108,750
Number of languages 46
Number of source strings 1,162
Number of source words 7,990
Number of source characters 45,980
Committed changes a month ago
Uppgift: Bygg entt skogshuggartält i ett skogsområde och anslut den till handelskontoret med en gångstig.
a month ago
Bygg entt skogshuggaretält och anslut den till handelskontoret med en gångstig.
a month ago
New contributor a month ago
Uppgift: Bygg ett handelskontor vid kusten.
a month ago
Committed changes a year ago
Sammanfattning: Jägarens tält är inte tillförlitligt om du behöver en stadig tillgång av jägaren.
a year ago
Det kan hända att djuren inte förökar sig tillräckligt snabbt eller bara gömmer sig bra.
a year ago
Kom ihåg att du kan placera din Jägares tält nära skogshuggarens skog.
a year ago
Jägare jagar djuren i skogen och behöver därför ha träd i närheten.
a year ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year