Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Map Symbols
9.1% 8.6% 5.5% 0.1% 0.2% 2.3% Translate
Mapper
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
23 hours ago Allan Nordhøy Marked for edit OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
Hjälpkurvor används för att komplettera kurvinformationen. De används
enbart när fullständig redovisning med vanliga höjdkurvor inte är möjlig.
Hjälpkurvor ska inte användas som intermediära kurvor. Endast en
hjälpkurva ska användas mellan närliggande höjdkurvor.
Det är mycket viktigt att hjälpkurvorna används logiskt, vilket innebär att
start- och slut av en hjälpkurva ska vara parallella med närliggande
höjdkurvor.
Uppehållen i hjälpkurvorna ska placeras på någorlunda raka delar av
hjälpkurvan.
Hjälpkurvor kan användas för att skilja mellan platta och mer tydliga höjder
och gropar (lägsta höjd /djup bör vara 1 m).
2 months ago None Committed changes OpenOrienteering/Mapper - Swedish
2 months ago Johan Jacobsson New translation OpenOrienteering/Mapper - Swedish
Kan inte spara korrekt position för saknad mall: "%1"
4 months ago Kai Pastor Resource update OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
5 months ago None Suggestion removed during cleanup OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
Otydligt jordvall
5 months ago None Suggestion added OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
Otydligt jordvall
5 months ago None Suggestion added OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
Svart 30%
6 months ago Kai Pastor Resource update OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
6 months ago Kai Pastor Resource update OpenOrienteering/Mapper - Swedish
6 months ago Kai Pastor Resource update OpenOrienteering/Map Symbols - Swedish
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year