Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
00a_preface
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
02_case-study
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
03_existing-setup
1.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
04_installation
0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
05_packaging-system
1.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
06_apt
5.2% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems
3.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration
0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
09_unix-services
87.8% 86.5% 0.0% 15.5% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation
0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
14_security
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging
12.6% 17.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
70_conclusion
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
2 months ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
<command>apt-get</command> tillåter installation av alla paket som nämns i fältet <literal>Build-Depends</literal> för ett källkodspaket tillgängliga i en distribution som nämns på en <literal>deb-src</literal>-rad i filen <filename>/etc/apt/sources.list</filename>. Detta görs enkelt genom att köra kommandot <command>apt-get build-dep <replaceable>källkodspaket</replaceable></command>.
2 months ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
Om du är säker på att dessa byggberoenden är allt för strikta kan du känna dig fri att lösa upp dem lokalt. Att läsa filerna som dokumenterar standardsättet att bygga programvara — dessa filer kallas ofta <filename>INSTALL</filename> — kommer att hjälpa dig att lista ut lämpliga beroenden. I idealfallet borde alla beroenden kunna gå att tillfredställa från distributionen som används för ombygget; om inte inleds en rekursiv process där paket som nämns i fältet <literal>Build-Depends</literal> måste bakporteras innan målpaketet kan bakporteras. Vissa paket kanske inte kräver bakportering och kan installeras som de är under byggprocessen (ett exempel är <emphasis role="pkg">debhelper</emphasis>). Notera att bakporteringsprocessen snabbt kan bli komplex om du inte är försiktig. Därför bör man försöka sig på bakportering endat då det är nödvändigt.
2 months ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
Beroende på de lokala ändringarna till paketen kan en uppdatering också krävas i filen <filename>debian/control</filename>, vilken innehåller en beskrivning av de genererade paketen. I synnerhet innehåller denna filen <literal>Build-Depends</literal>-rade som styr listan av beroenden som måste vara uppfyllda då paketet byggs. Dessa refererar ofta till versioner av paket som finns i distributionen som källkodspaketet kommer från men som kanske inte finns tillgängliga i distributionen som används för ombygget. Det finns inget automatiserat sätt att avgöra om ett beroenden är korrekt eller endast angivet för att garantera att man endast ska försöka sig på bygget med den senaste versionen av ett bibliotek — detta är det enda tillgängliga sättett att tvinga en <emphasis>autobyggare</emphasis> att använda en given paketversion under bygget, vilket är anledningen till att Debian-utvecklarna ofta använda strikt versionerade byggberoenden.
2 months ago None Committed changes Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
2 months ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
<primary><literal>Build-Depends</literal>, kontrollfält</primary>
2 months ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
<emphasis>TIPS</emphasis> Installera <literal>Build-Depends</literal>
2 months ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
När en ändring av byggflaggorna behövs, måste ändringarna göras i <filename>debian/rules</filename>, vilket driver stegen i paketets byggprocess. I de enklaste fallen är raderna som rör inledande konfiguration (<literal>./configure …</literal>) eller det faktiska bygget (<literal>$(MAKE) …</literal> eller <literal>make …</literal>) lätta att hitta. Om dessa kommandon inte är anropas uttryckligen så de troligtvis sidoeffekter av ett annat kommando som anropas uttryckligen, i vilket fall du bör läsa deras dokumentation för att få reda på hur du ändrar standardbeteendet. Med paket som använder <command>dh</command>, kan du behöva lägga till en åsidosättning för kommandona <command>dh_auto_configure</command> eller <command>dh_auto_build</command> (se deras respektive manualsidor för förklaringar om hur du åstadkommer detta).
2 months ago None Committed changes Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
2 months ago None Committed changes Debian Handbook/08_basic-configuration - Swedish
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year