Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
sublevel1
100.0% 100.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% Translate
sublevel2
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sublevel3
100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
sublevel4
100.0% 100.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
sublevel5
100.0% 100.0% 0.0% 5.7% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 weeks ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel2 - Serbian
2 weeks ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel1 - Serbian
2 weeks ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel2 - Serbian
2 weeks ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel1 - Serbian
a month ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel3 - Serbian
a month ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel2 - Serbian
a month ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel1 - Serbian
2 months ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel1 - Serbian
3 months ago Filipovic Dragan New translation Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Алтернативно се може инсталирати пакет без надгледања, који ће аутоматски инсталирати безбедоносне исправке. Имајте на уму да аутоматска инсталација ажурирања може повремено изазвати неочекиване застоје сервиса које обезбеђује ова машина у ретким случајевима када ажурирање није потпуно компатибилно, или када сигурносни савет захтева од администратора да изврши неку другу ручну операцију.
3 months ago Filipovic Dragan Translation completed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year