Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
sublevel1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sublevel2
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sublevel3
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sublevel4
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sublevel5
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel1 - Serbian
a month ago hwansing Committed changes Debian Installer/sublevel1 - Serbian
a month ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Изаберите уређај сза кога ћете уклонити свеуклањање свих партицијеа и креиратиње новуе, празнуе партиционуе табелуе.
a month ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Изаберите празан простор да бисте на њемуза креиралиње партицијеа.
a month ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Да би покренулиПокретањем вашег новиог система, морате користити тзв. покретачки програм (boot loader). Он може бити инсталиран или на мастер бут запису првог хард диска, или на партицији. Када је покретачки програм инсталиран на партицији, њој морате поставити покретачку заставицу. Таква партиција ће бити означена са „${BOOTABLE}“ у менију за партиционисање.
a month ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
У општем случајуГенерално, пожелећете да форматирате партицијуе са новокреираним фајл системом. НАПОМЕНА: сви подаци на партицији ће бити неповратно обрисани. Ако одлучите да форматирате већ форматирану партицију, она ће бити означена са „${DESTROY}“ у менију за партиционисање. У супротном она ће бити означена са „${FORMAT}“.
a month ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Када је партиција већ форматирана можете одабрати да је сачувате и искористите постојеће податке на њој. Партиције које ће се користиту употреби на овај начин су означене са „${KEEP}“ у главном менију за партиционисање.
a month ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Изаберите партицију дза бисте је уклонили или назначили као ће битуклањање или коришћенање. Минимално је потребно да иматеи једну партицију која ће садржати „root“ фајл систем (чија тачка монтирања је /). Многи сматрају да је засебна партиција за помоћну меморију неопходна. Помоћна меморијаSwap“ дозвољава систему да користи простор на диску као своју „виртуелну меморију“.
a month ago Filipovic Dragan Translation changed Debian Installer/sublevel1 - Serbian
Партиционисање хард драјва се састоји од дељења истог да би се направио простор потребан за инсталацију вашег новог система. Потребно је да одаберете које партиције ће бити употребљенрати партиције за инсталацију.
3 months ago hwansing Resource update Debian Installer/sublevel2 - Serbian
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year