Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
COVID-19 website AGPL-3.0 13
Mobile App AGPL-3.0
Sledilnik.org: Slovenian This translation is used for source strings. AGPL-3.0
SPARK website This translation is used for source strings. AGPL-3.0
Project website covid-19.sledilnik.org
Project maintainers User avatar stefanb User avatar lukarenko
Translation license AGPL-3.0 Sledilnik.org: Slovenian Sledilnik.org COVID-19 website Mobile App SPARK website
Languages 1
Source strings 1,396
Source words 12,045
Source characters 77,013
Hosted strings 1,368
Hosted words 12,004
Hosted characters 76,735
The vertical lines divide the stages, delimited by the dates, when the authorities changed the way information about the spread of the infection was collected (the test method was changed, self-isolation interventions were introduced, bans on gathering and movement of persons, and mandatory basic protection were required).

The phases are shown because the change in testing methodology has also changed the importance of certain indicators by which the prevalence of infections can be judged.

* **Phase 1 (March 4-12, 2020)**: The first cases of infection in Slovenia are recorded. All cases are followed, all contacts are tested.

* **Phase 2 (March 13-19, 2020)**: The testing methodology is changed, and self-isolation and social distancing measures are introduced.

* **Phase 3 (March 20-April 7)**: The testing methodology is revised and a ban on gathering more than five people in public areas is put in place.

* **Phase 4 (April 8-15)**: New change in testing methodology – people with mild symptoms from households with more than one respiratory infections are also tested.

* **Phase 5 (April 15-21)**: New change in testing methodology – re-testing, if possible, of **all suspected SARS-CoV-2 virus infections**.

* ** Phase 6 (April 21–May 15**: New change in testing methodology – All persons **suspected of being infected with SARS-CoV-2** are tested again. A national survey of 3000 randomly sampled persons (additional testing, blood testing for the presence of antibodies) begins.

* **Phase 7 (May 15–present)**: The Slovenian government called an official end to its coronavirus epidemic – a quarantine of at least 14 days will remain in place for people from non-EU states, except for some exemptions (diplomats, cargo). Citizens still have to follow basic rules to prevent a possible spread of infection.
Navpične črte delijo faze, zamejene z datumi, ko so odgovorni organi spremenili način zbiranja informacij o širjenju okužbe (spremeni se način testiranja, razglašena ali preklicana epidemija, spremeba sledenja stikov...).

Faze so prikazane zato, ker se je s spremembo metodologije testiranja ali sledenja stikov spremenil tudi pomen določenih kazalcev, po katerih lahko presojamo razširjenost okužb.

* **Faza 1 (4.–12. marec 2020)**: Zabeleženi so prvi primeri okužbe pri nas. Sledi se vsem primerom, testirajo se vsi kontakti.

* **Faza 2 (13.–19. marec 2020)**: Spremeni se [metodologija testiranja, razglašena epidemija](https://www.gov.si/novice/2020-03-14-spremenjeno-diagnosticiranje-za-realnejse-nacrtovanje-ukrepov-za-obvladovanje-epidemije/), uvedejo se interventni ukrepi o samoizolaciji in socialnem distanciranju.

* **Faza 3 (20. marec 2020 – 7. april 2020)**: Ponovno [se spremeni metodologija testiranja](https://www.gov.si/novice/2020-03-22-ministrstvo-za-zdravje-z-vrsto-ukrepov-v-boju-proti-covid-19/), vzpostavi se prepoved zbiranja več kot petih oseb na javnih površinah.

* **Faza 4 (8.–15. april 2020)**: Nova [sprememba metodologije testiranja](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/145-Dopolnitev-navodil-glede-testiranja-na-COVID-19.pdf) – dodatno se testirajo tudi osebe z blagimi simptomi iz gospodinjstev, v katerih je več oseb z okužbo dihal.

* **Faza 5 (15.–21. april 2020)**: Nova [sprememba metodologije testiranja](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Druga-dopolnitev-navodil-za-testiranje-na-COVID-19.pdf) – ponovno se **po možnosti** testirajo **vse** osebe, pri katerih obstaja sum za mogočo okužbo s SARS-CoV-2 virusom.

* **Faza 6 (21. april 2020 – 15. maj 2020)**: Nova [sprememba metodologije testiranja](https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/testiranje-pacientov-na-covid-19_21_4_2020.pdf) – ponovno se testirajo **vse** osebe, pri katerih obstaja sum za mogočo okužbo s SARS-CoV-2 virusom. Začne se [nacionalna raziskava](https://www.gov.si/novice/slovenija-bo-kot-prva-drzava-izvedla-raziskavo-koliko-ljudi-je-bolezen-covid19-nevede-prebolelo/) 3000 naključnih oseb (dodatna testiranja, testiranje krvi na prisotnost protiteles).

* **Faza 7 (15. maj 2020 – 10. september 2020)**: Vlada [prekliče epidemijo](https://www.gov.si/novice/2020-05-15-vlada-preklicala-epidemijo-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19/) – nadaljne sproščanje ukrepov (karantena samo za državljane tretjih držav), večina ukrepov je ostala do konca maja.

* **Faza 8 (10. september 2020 – 9. oktober 2020)**: [Sprememba metodologije testiranja otrok](https://www.24ur.com/novice/korona/otrok-do-konca-prve-triade-z-blagimi-znaki-okuzbe-dihal-ne-bodo-vec-testirali.html) – mlajši otroci (do konca prve triade) se ne bodo več testirali samo ob simptomih prehlada, ampak šele ko bi imeli tako znake okužbe dihal kot tudi vročino in drisko.

* **Faza 9 (9.–17. oktober 2020)**: NIJZ je sporočil da prehaja na [delno sledenje stikov](https://www.sta.si/2816961/zaradi-prevec-okuzb-s-koronavirusom-epidemiologi-dolocili-prioritete-pri-iskanju-stikov) – epidemiološka služba bo zaradi preveč okužb z novim koronavirusom prioritetno iskala stike okuženih v domovih starejših, socialnovarstvenih zavodih, šolstvu, zdravstvu in skupnih gospodinjstvih. Računajo na vse okužene, da sami obvestijo stike, ti pa naj ravnajo preventivno.

* **Faza 10 (17.–19. oktober 2020)**: NIJZ je sporočil da [ne bo več sledil stikom](https://www.nijz.si/spremenjen-protokol-sledenja-stikom-okuzenih-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2) – epidemiološka služba bo zaradi preveč okužb z novim koronavirusom vzpostavila kontakt z vsako osebo s potrjeno okužbo preko telefona, ji podala informacije o poteku izolacije in izdala kodo za aktivacijo v aplikaciji #OstaniZdrav. Oseba s potrjeno okužbo bo prejela tudi navodila, da sama obvesti vse osebe, s katerimi je bila v stiku. Posledično ne bo podajala predlogov za ukrep karantene.

* **Faza 11 (19.–26. oktober 2020)**: Vlada je razglasila [epidemijo](https://www.gov.si/novice/2020-10-18-vlada-razglasila-epidemijo-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije/).

* **Faza 12 (26. oktober 2020 – 6. november 2020)**: Zaradi preobremenjenosti laboratorijev je prišlo do [spremembe metodologije testiranja](https://zd-sentjur.si/wp-content/uploads/2020/10/Nova_navodila_glede_testiranja_in_i_P.pdf). Testira se samo *osebe pri katerih se predvideva težji potek bolezni* in *osebe z epidemiološko indikacijo* (izpostavljena delovna mesta - zdravstvo, DSO, poklici z veliko stiki...). V družini z več bolnimi člani se testira najbolj bolnega oz. tistega, ki hodi na delo.

* **Faza 13 (6. november 2020 – 21.december 2020)**: Glede na nedavno vključitev večjega števila mest za odvzem brisov se skladno s priporočili strokovno svetovalne skupine [spremeni metodologija testiranja](https://www.gov.si/novice/2020-11-06-spremenjen-nacin-testiranja-na-covid-19/) – brisi nosno-žrelnega predela ponovno jemljejo pri vseh osebah s sumom na covid-19.

* **Faza 14 (21. december 2020 – 1. februar 2021)**: NIJZ je začel tudi pozitivne na hitrem antigenskem testu (HAT) upoštevati za potrjene primere. Začne se tudi [množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi](https://www.gov.si/novice/2020-12-15-zacetek-mnozicnega-testiranja-s-hitrimi-antigenskimi-testi-se-pred-prazniki/).

* **Faza 15 (1.–13. februar 2021)**: NIJZ je 4.2. [izdal navodilo](https://www.gov.si/novice/2021-02-04-nijz-predlaga-potrjevanje-hitrih-pozitivnih-testov-s-pcr-metodo-za-asimptomatske-osebe/) da se asimptomatske osebe pozitivne na hitrem antigenskem testu (HAT) dodatno pošlje na PCR test. V primeru, da je PCR test negativen se popravi tudi rezultat HAT testa. Popravke HAT pozitivnih za nazaj smo zaznali od 1. februarja dalje.

* **Faza 16 (13. februar 2021 –)**: Ministrstvo za zdravje je [izdalo navodilo](https://www.gov.si/novice/2021-02-12-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-hitrega-testiranja/) da se od 13.2. vsi pozitivni hitri testi potrjujejo še s PCR testi. Do rezultata PCR oseba ostane v samoizolaciji. Za namene epidemiološkega spremljanja je NIJZ posodobil definicijo prijavljivega primera COVID-19: do nadaljnjega se bo oseba smatrala kot potrjen primer le ob PCR potrditvi.
Ministrstvo za zdravje je 11.2. poslalo tudi [navodilo](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Pediatrija/Dopis_novo_priporocilo_za_odvzem_br_P.pdf), da se naj ponovno testirajo vsi otroci, ne glede na starost.
2 days ago
User avatar None

Resource update

Sledilnik.org / COVID-19 websiteSlovenian

Resource update 4 days ago
User avatar None

Committed changes

Sledilnik.org / COVID-19 websiteSlovenian

Committed changes a week ago
Closed kindergarten and elementary school up to 3rd grade in Coastal–Karst and Central Sava region.<br>Allowed selling of 🧦 and 🩲 in grocery shops.
Zapro se vrtci in osnovna šola od 1. do 3. razreda v obalno-kraški in zasavski regiji.<br>Omogočena prodaja 🧦 in 🩲 v živilskih trgovinah.
8 days ago
User avatar stefanb

Source string changed

Sledilnik.org / COVID-19 websiteSlovenian

Closed kindergarten and elementary school up to 3rd grade in Coastal–Karst and Central Sava region.<br>Allowed selling of 🧦 inand 🩲 in grocery shops.
8 days ago
User avatar None

Resource update

Sledilnik.org / COVID-19 websiteSlovenian

Resource update 8 days ago
Committed changes 8 days ago
Our goal is to help understand the spread of the virus and to help raise awareness, responsiveness, and the effectiveness of the measures implemented to curb the virus. You can find more about the project in the [About tab](/en/about).
Naš cilj je pomagati pri razumevanju širjenja virusa in pripomoči k splošni ozaveščenosti, odzivnosti ter učinkovitosti ukrepov za zajezitev virusa. Več v [zavihku O projektu](/sl/about).
9 days ago
User avatar stefanb

Source string changed

Sledilnik.org / COVID-19 websiteSlovenian

_Our goal is to help understand the spread of the virus and to help raise awareness, responsiveness, and the effectiveness of the measures implemented to curb the virus. You can find more about the project in the [About tab](/en/about)._
9 days ago
User avatar None

Resource update

Sledilnik.org / COVID-19 websiteSlovenian

Resource update 9 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity