Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Interface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
MP-Server 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Scenario: The Unknown 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Scenario: Tutorial 31.4% 32.7% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% Translate
Project website http://www.unknown-horizons.org/
Translation license GPL-3.0+
Number of strings 52155
Number of words 355747
Number of characters 2062770
Number of languages 45
Number of source strings 1162
Number of source words 7990
Number of source characters 45980
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
a year ago shamanjanek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
Osadníci chcú mať strechu nad hlavou, inak ich nenapadne usadiť sa vo vašom meste! Potrebujete im zaobstarať stany.
a year ago shamanjanek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
NOVÁ ÚLOHA: OBYTNÉ BUDOVY
a year ago shamanjanek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
Postavte stan a prepojte ho s jeho tržiskom ak je to potrebné.
a year ago shamanjanek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
ďalej sú tu záložky odpovedajúce jednotlivým úrovňam. Tu môžete sledovať štatistiky o vašich obyvateľoch. Tu môžete nastaviť celkovú daň pre každú úroveň a povoliť alebo zakázať obyvateľom na danej úrovni postúpiť do vyššej úrovne.
a year ago shamanjanek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
Pokiaľ je vaša bilancia kladná, ste v zisku.
a year ago shamanjanek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
Položky "Nákup" a "Predaj" ukazujú Vašu obchodnú bilanciu a budú vysvetlené neskôr.
a year ago shamanjanek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
V záložke "Účet" môžete vidieť prehľad financí vášho ostrova, ktorý zahrňuje všetky platby, ktoré platíte a všetky dane, ktoré dostávate.
a year ago shamanjanek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak

Teraz sa bližšie pozrime na tržnicu.
a year ago shamanjanek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
Úloha: Postav tržnicu.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year