Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Scenario: The Unknown
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Scenario: Tutorial
31.4% 32.7% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% Translate
Interface
100.0% 100.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% Translate
MP-Server
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
2 months ago Jakub Janek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
Osadníci chcú mať strechu nad hlavou, inak ich nenapadne usadiť sa vo vašom meste! Potrebujete im zaobstarať stany.
2 months ago Jakub Janek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
NOVÁ ÚLOHA: OBYTNÉ BUDOVY
2 months ago Jakub Janek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
Postavte stan a prepojte ho s jeho tržiskom ak je to potrebné.
2 months ago Jakub Janek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
ďalej sú tu záložky odpovedajúce jednotlivým úrovňam. Tu môžete sledovať štatistiky o vašich obyvateľoch. Tu môžete nastaviť celkovú daň pre každú úroveň a povoliť alebo zakázať obyvateľom na danej úrovni postúpiť do vyššej úrovne.
2 months ago Jakub Janek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
Pokiaľ je vaša bilancia kladná, ste v zisku.
2 months ago Jakub Janek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
Položky "Nákup" a "Predaj" ukazujú Vašu obchodnú bilanciu a budú vysvetlené neskôr.
2 months ago Jakub Janek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
V záložke "Účet" môžete vidieť prehľad financí vášho ostrova, ktorý zahrňuje všetky platby, ktoré platíte a všetky dane, ktoré dostávate.
2 months ago Jakub Janek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak

Teraz sa bližšie pozrime na tržnicu.
2 months ago Jakub Janek New translation Unknown Horizons/Scenario: Tutorial - Slovak
Úloha: Postav tržnicu.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year