Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 2
MP-Server This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Scenario: The Unknown This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 31% 129 2,277 2
Project website http://www.unknown-horizons.org/
Translation license GPL-3.0 Voices Scenario: The Unknown Scenario: Tutorial MP-Server Interface
Number of strings 1,135
Number of words 7,769
Number of characters 44,714
Number of languages 1
Number of source strings 1,162
Number of source words 7,990
Number of source characters 45,980
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: TutorialSlovak

Committed changes a year ago
Settlers want to have a roof over their heads, else they won't even think of living in your city! You need to provide tents.
Osadníci chcú mať strechu nad hlavou, inak ich nenapadne usadiť sa vo vašom meste! Potrebujete im zaobstarať stany.
a year ago
NEW TASK: RESIDENTIAL BUILDINGS
NOVÁ ÚLOHA: OBYTNÉ BUDOVY
a year ago
Build a Tent and connect it to the Main Square if necessary.
Postavte stan a prepojte ho s jeho tržiskom ak je to potrebné.
a year ago
In the different tier overview tabs you can see statistics about your inhabitants. You also set the tier-specific global tax here and allow or deny inhabitants of this tier to upgrade to the next higher one.
ďalej sú tu záložky odpovedajúce jednotlivým úrovňam. Tu môžete sledovať štatistiky o vašich obyvateľoch. Tu môžete nastaviť celkovú daň pre každú úroveň a povoliť alebo zakázať obyvateľom na danej úrovni postúpiť do vyššej úrovne.
a year ago
If your balance is positive, you all-in-all make a profit.
Pokiaľ je vaša bilancia kladná, ste v zisku.
a year ago
The items 'Sale' and 'Buy' refer to your trading balance and will be explained later on.
Položky "Nákup" a "Predaj" ukazujú Vašu obchodnú bilanciu a budú vysvetlené neskôr.
a year ago
In the 'Account' tab you get a balance sheet of this island, featuring all costs you pay and all taxes you earn.
V záložke "Účet" môžete vidieť prehľad financí vášho ostrova, ktorý zahrňuje všetky platby, ktoré platíte a všetky dane, ktoré dostávate.
a year ago

Now let's have a closer look at the Main Square.

Teraz sa bližšie pozrime na tržnicu.
a year ago
Task: Build a Main Square.
Úloha: Postav tržnicu.
a year ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity