Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
next-release
99.1% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
9 months ago None Committed changes Jirafeau/next-release - Slovak
9 months ago Fedor Piecka Comment added Jirafeau/next-release - Slovak
9 months ago Fedor Piecka New translation Jirafeau/next-release - Slovak
Veľkosť súboru je obmedzená na
9 months ago Fedor Piecka New translation Jirafeau/next-release - Slovak
Súbor je príliš veľký
9 months ago Fedor Piecka New translation Jirafeau/next-release - Slovak
Hľadať súbor podľa hash
9 months ago Fedor Piecka New translation Jirafeau/next-release - Slovak
Hľadať súbory podľa mena
9 months ago Fedor Piecka New translation Jirafeau/next-release - Slovak
Prepáčte, nie ste autorizovaníá/ý použiť rozhranie pre správu.
9 months ago Fedor Piecka New translation Jirafeau/next-release - Slovak
Jirafeau má rozhranie pre správcu (admin.php). Môžete buď nastaviť heslo pre prístup k nemu, alebo ho nechať prázdne. Ak je prázdne, rozhranie pre správcu je vypnuté.
9 months ago Fedor Piecka New translation Jirafeau/next-release - Slovak
Adresár "data" obsahuje všetky uložené súbory a informácie o nich. Obsah adresára nesmie byť dostupný cez HTTP (uložte ho inam ako je koreňový adresár web servera, prípadne obmedzte prístup napr. pomocou .htaccess). Cesta musí končiť lomítkom!
9 months ago Fedor Piecka New translation Jirafeau/next-release - Slovak
Jirafeau nastavuje web na základe informácií, ktoré ste poskytli.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year