Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master GPL 22% 22% 496 2,102 1 1 3 Translate
Project website http://hluk.github.io/CopyQ/
Translation license GPL-3.0-or-later
Number of strings 15,266
Number of words 65,527
Number of characters 433,584
Number of languages 24
Number of source strings 637
Number of source words 0
Number of source characters 18,066
Lukas

New string to translate

CopyQ / masterSlovak

New string to translate 4 months ago
Lukas

Resource update

CopyQ / masterSlovak

Resource update 4 months ago
None

New source string

CopyQ / masterSlovak

New source string 4 months ago
None

Committed changes

CopyQ / masterSlovak

Committed changes 4 months ago
milossramek

New translation

CopyQ / masterSlovak

Uložiť prvky do záložky s daným názvom (do prvej záložky, ak nie je názov uvedený)
4 months ago
None

Suggestion removed during cleanup

CopyQ / masterSlovak

Správca schránky
4 months ago
milossramek

Translation changed

CopyQ / masterSlovak

<p>Použi príkaz len ak filter uspeje. </p>

<p>Text prvku je odoslaný na <b>štandardný vstup</b> filtra. Príkaz sa <b>vykoná iba ak filter skončí z nulovým kódom</b>.</p>

<p>Výraz %1 bude nahradený za text prvku a %2 až %9 za texty zachytené pomocou regulárneho výrazu (časti uzatvorené v zátvorkách).</p>

<p>Použite <b>|</b> na zreťazenie viacerých príkazov (odovzdanie štandardného výstupu do ďalšieho príkazu).</p>
4 months ago
milossramek

Translation changed

CopyQ / masterSlovak

<p>Použi príkaz len ak filter uspeje. </p>

<p>Text prvku je odoslaný na <b>štandardný vstup</b> filtra. Príkaz sa <b>vykoná iba ak filter skončí z nulovým kódom</b>.</p>

<p>Výraz %1 bude nahradený za text prvku a %2 až %9 za texty zachytené pomocou regulárneho výrazu (časti uzatvorené v zátvorkách). </p>

<p>Použite <b>|</b> na zreťazenie viacerých príkazov (odovzdanie štandardného výstupu do ďalšieho príkazu). </p>
4 months ago
milossramek

Translation changed

CopyQ / masterSlovak

&Klávesová skratka:
4 months ago
milossramek

New translation

CopyQ / masterSlovak

\n
4 months ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year