Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
bookworm Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 12% 130 711 1
Project website https://github.com/babluboy/bookworm
Translation license GPL-3.0 bookworm
Number of strings 149
Number of words 798
Number of characters 4,708
Number of languages 1
Number of source strings 149
Number of source words 798
Number of source characters 4,708
User avatar None

Resource update

bookworm / bookwormSlovak

Resource update 7 months ago
User avatar babluboy

New string to translate

bookworm / bookwormSlovak

New string to translate 8 months ago
User avatar babluboy

Resource update

bookworm / bookwormSlovak

Resource update 8 months ago
User avatar None

Committed changes

bookworm / bookwormSlovak

Committed changes 10 months ago
User avatar darkstorm

New translation

bookworm / bookwormSlovak

Invalid media type detected. Check format for this eBook:
Zistený nesprávny typ média. Overte formát tejto elektronickej knihy:
10 months ago
User avatar darkstorm

New translation

bookworm / bookwormSlovak

Problem in extracting contents of book. Ensure there is a valid eBook file here:
Problém z rozbalením obsahu knihy. Uistite sa, že je tu platný súbor elektronicke knihy:
10 months ago
User avatar darkstorm

New translation

bookworm / bookwormSlovak

Select an eBook to read
Vybrať knihu na čítanie
10 months ago
User avatar darkstorm

New translation

bookworm / bookwormSlovak

Build your library by adding eBooks
Vytvorte svoju knižnicu pridaním elektronických kníh
10 months ago
User avatar darkstorm

New translation

bookworm / bookwormSlovak

Looks like Bookworm has no books
Vyzerá to že v Bookworme nie sú žiadne knihy
10 months ago
User avatar darkstorm

New translation

bookworm / bookwormSlovak

Search by Title, Author and Tags
Hľadať podľa Názvu, Autora a Značiek
10 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity