Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 1.5% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
4 months ago None Suggestion added WinCompose/master - Polish
Jeżeli wprowadzona sekwencja nie istnieje, odrzuć wszystkie symbole, które zostały wprowadzone. Domyślnie wszystkie wprowadzone symbole zostaną przepuszczone, tak jakby klawisz Compose nie został użyty.
4 months ago None Suggestion added WinCompose/master - Polish
Wybierz klawisz, który będzie używany jako klawisz Compose.
5 months ago None Committed changes WinCompose/master - Polish
5 months ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
WinCompose musi być uruchomione ponownie, by pewne zmiany zostały zastosowanprowadzenie zmian wymaga restartu WinCompose.
5 months ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Test pisaniaPisanie testowe:
5 months ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
WinCompose v {2} naw {0} ({1} sekwencjie {1})
5 months ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Gdy funkcja Caps Lock jest włączona, wpisanie litery z akcentem, takiej jak 'é'quot;é";, zawsze spowoduje wyświetlenie odpowiedniej litery pisanej dużą literą, w tym przypadku 'É'quot;É";.
5 months ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Przy włączonym Caps Lock wprowadzenie litery z akcentem (np. "é") zawsze wstawi odpowiadającą wielkGdy funkcja Caps Lock jest włączona, wpisanie litery z akcentem, takiej jak 'é', zawsze spowoduje wyświetlenie odpowiedniej litery pisanej dużą literę (ą, w tym przypadku "É")#39;É'.
5 months ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
Caps Lock zawsze wprowadzużywa wielkiech litery
5 months ago WaldiS Translation changed WinCompose/master - Polish
GdyJeśli Caps Lock jest ustawiożywany jako klawisz Ccompose, jego oryginalne działanie jest wyłączozachowanie klucza staje się niedostępne. Ta opfunkcja pozwala włączyć Caps Lock poprzez naciśnięc, naciskając jednocześnie obydwua klawiszye Shift.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year