Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 99% 77% 1 2 4 10 17 Translate
MP-Server This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1% Translate
Scenario: The Unknown This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1% 1 Translate
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 62% 10% 71 1,373 9 Translate
Voices This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. GPL-3.0 2% Translate
Project website http://www.unknown-horizons.org/
Translation license GPL-3.0 Interface MP-Server Scenario: Tutorial Scenario: The Unknown Voices
Number of strings 1,162
Number of words 7,990
Number of characters 45,980
None

Suggestion added

Unknown Horizons / InterfacePolish

Drewniana wieża
8 days ago
None

Suggestion added

Unknown Horizons / Scenario: TutorialPolish

Wybuduj rynek. Wybierz obszar bez dużej ilości budynków produkcyjnych.
4 months ago
None

Suggestion added

Unknown Horizons / Scenario: TutorialPolish

Wybuduj chatę myśliwego i rybaka. Połącz je ze składem.
4 months ago
None

Suggestion added

Unknown Horizons / Scenario: TutorialPolish

ZADANIE: Wybuduj chatę drwala w zalesionym obszarze i połącz ją ze składem.
4 months ago
None

Suggestion added

Unknown Horizons / InterfacePolish

One
%s dodatkowy budynek zostanie zniszczony.
Few
%s dodatkowe budynki zostaną zniszczone.
Other
%s dodatkowych budynków zostanie zniszczonych.
4 months ago
None

Suggestion added

Unknown Horizons / InterfacePolish

Imię gracza:
4 months ago
None

Suggestion added

Unknown Horizons / InterfacePolish

Zbuduj tę jednostkę lądową!
4 months ago
None

Suggestion added

Unknown Horizons / InterfacePolish

Drewniana bariera
4 months ago
None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: TutorialPolish

Committed changes 6 months ago
None

Committed changes

Unknown Horizons / InterfacePolish

Committed changes 6 months ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year