Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 3 11 3
MP-Server This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Scenario: The Unknown This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 64% 67 1,269 5
Voices This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. GPL-3.0
Project website http://www.unknown-horizons.org/
Translation license GPL-3.0 Voices Scenario: The Unknown Scenario: Tutorial MP-Server Interface
Number of strings 1,162
Number of words 7,990
Number of characters 45,980
Number of languages 1
Number of source strings 1,162
Number of source words 7,990
Number of source characters 45,980
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: TutorialPolish

Committed changes 5 days ago
Build a Hunter's Tent and a Fisherman's Tent. Connect them to the Warehouse.
WyZbuduj chatę mNamiot Myśliwego i rybaka. Doprowadź do nich drogę z portuNamiot Rybaka. Połącz je z Magazynem.
5 days ago
Once the buildings are connected you'll see a collector arrive to pick up your newly produced boards and deliver them to the Warehouse, ready for use in construction or trade.
Po połączeniu budynków zobaczysz kolekcjonera, który odbierze nowo wyprodukowane deski i dostarczy je do magazynu, gotowe do użycia w budownictwie lub handlu.
5 days ago
Task: Build a Lumberjack's Tent in a wooded area and connect it to your Warehouse.
ZADANIE: Wybuduj chatę dadanie: zbuduj Namiot Drwala w zalesionym obszarze a następnie doprowadź do niej drogęi podłącz go do swojego Magazynu.
5 days ago
New contributor 5 days ago
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: TutorialPolish

Committed changes 3 weeks ago
So, once your Lumberjack's Tent is in position, connect it to your Warehouse by opening the Build Menu then clicking the 'Path' button. You can now click and drag with the mouse to draw the route of your path between the Lumberjack's Tent and the Warehouse.
Kiedy więc namiot drwala znajdzie się na swoim miejscu, podłącz go do swojego magazynu, otwierając menu budowy, a następnie klikając przycisk „Ścieżka”. Możesz teraz kliknąć i przeciągnąć myszą, aby wyznaczyć trasę swojej ścieżki między namiotem drwala a magazynem.
4 weeks ago
New contributor 4 weeks ago
Defends your settlement.
Chroni twoją osadę.
4 weeks ago
Recommended number of players: {number}
Zalecana liczba graczy: {liczba}
4 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity