Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Project website https://github.com/DieterBaum/qt-fsarchiver/tree/master/qt-fsarchiver
Translation license GPL-3.0 master
Number of strings 592
Number of words 3,118
Number of characters 18,545
Number of languages 1
Number of source strings 624
Number of source words 3,315
Number of source characters 19,785
User avatar None

Committed changes

qt-fsarchiver / masterPolish

Committed changes 3 weeks ago
User avatar WaldiS

Translation changed

qt-fsarchiver / masterPolish

Directories write back
to the original location by default
Directories omyślnie zapisuj katalogi
z po
wriote back
to the
m w ich oriyginal location by defaultnej lokalizacji
3 weeks ago
User avatar WaldiS

Translation changed

qt-fsarchiver / masterPolish

The directory is written back to the path of origin.
The directory is written back to the path of originKatalog jest zapisywany z powrotem do ścieżki pochodzenia.
3 weeks ago
User avatar WaldiS

Translation changed

qt-fsarchiver / masterPolish

Select the directory that is to be backed up or written back.
Select the directory that is to be backed up or written backWybierz katalog, którego kopię zapasową chcesz utworzyć lub zapisać.
3 weeks ago
User avatar WaldiS

Translation changed

qt-fsarchiver / masterPolish

Select the partition to be backed up or written back.
Select the partition to be backed up or written backWybór partycji do utworzenia kopii zapasowej lub przywrócenia.
3 weeks ago
User avatar WaldiS

Translation changed

qt-fsarchiver / masterPolish

specials have been backed.
specijals have been backedne dane zostały zapisane.
3 weeks ago
User avatar WaldiS

Translation changed

qt-fsarchiver / masterPolish

specials have been backed
.
specjalny został stworzonye pliki zostały zapisane.
.
3 weeks ago
User avatar WaldiS

Marked for edit

qt-fsarchiver / masterPolish

specials have been backed
.
"specijals"ny zostały skopiowanetworzony.
3 weeks ago
User avatar None

Committed changes

qt-fsarchiver / masterPolish

Committed changes 3 weeks ago
User avatar WaldiS

Translation changed

qt-fsarchiver / masterPolish

Writing a backup back to the original path.
Przywróć wZapisywanie kopii zapasowej do oryginalne miejscej ścieżki.
4 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity