Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation license GPL-2.0 5.0 SQL parser 4.9 Debian GPL-3.0 Development Documentation
Number of strings 12,600
Number of words 102,306
Number of characters 665,205
None

Committed changes

phpMyAdmin / DocumentationPolish

Committed changes yesterday
None

Committed changes

phpMyAdmin / DevelopmentPolish

Committed changes yesterday
None

Committed changes

phpMyAdmin / SQL parserPolish

Committed changes yesterday
None

New string to translate

phpMyAdmin / DevelopmentPolish

New string to translate yesterday
mbiesiad

New translation

phpMyAdmin / SQL parserPolish

Potential duplicate alias of CASE expression.
Nieoczekiwany koniec polecPotencjalny zduplikowany alias wyrażenia CASE
yesterday
mbiesiad

Suggestion added

phpMyAdmin / SQL parserPolish

Missing comma before start of a new alter operation.
Brak przecinka przed rozpoczęciem nowej operacji zmiany.
yesterday
mbiesiad

Suggestion added

phpMyAdmin / DocumentationPolish

the Cookie authentication mode
tryb uwierzytelniania plików cookie
yesterday
mbiesiad

New translation

phpMyAdmin / DocumentationPolish

(MIME)-Transformations for columns
(MIME) -Transformacje dla kolumn
yesterday
mbiesiad

New translation

phpMyAdmin / DevelopmentPolish

Please enter a valid table name.
Proszę podać poprawnWprowadź prawidłową nazwę stronytabeli.
yesterday
mbiesiad

Suggestion added

phpMyAdmin / 5.0Polish

No previously auto-saved query is available. Loading default query.
Żadne wcześniej automatycznie zapisane zapytanie nie jest dostępne. Ładowanie domyślnego zapytania.
yesterday
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year