Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. GPL-3.0
Project website https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe
Mailing list for translators newpipe@list.schabi.org
Translation license GPL-3.0 Strings
Number of strings 577
Number of words 2,330
Number of characters 14,804
Number of languages 1
Number of source strings 577
Number of source words 2,330
Number of source characters 14,804
User avatar None

Committed changes

NewPipe / StringsPolish

Committed changes 6 days ago
User avatar WaldiS

New translation

NewPipe / StringsPolish

Show only ungrouped subscriptions
Pokaż tylko niezgrupowane subskrypcje
9 days ago
User avatar None

New string to translate

NewPipe / StringsPolish

New string to translate 10 days ago
User avatar None

Resource update

NewPipe / StringsPolish

Resource update 10 days ago
User avatar None

Committed changes

NewPipe / StringsPolish

Committed changes 10 days ago
User avatar WaldiS

Translation changed

NewPipe / StringsPolish

Import a SoundCloud profile by typing either the URL or your ID:

1. Enable "desktop mode" in a web-browser (the site is not available for mobile devices)
2. Go to this URL: %1$s
3. Log in when asked
4. Copy the profile URL you were redirected to.
Aby zZaimportować obserwowane z SoundCloud, musisz znać identyfikator lub link do swojego profilu. Jeśli znasz którykolwiek z nich, po prostu wpisz go w polu poniżej.

W przeciwnym wypadku spróbuj poniższych kroków:
uj profil SoundCloud, wpisując adres URL lub identyfikator:

1. Włącz "tryb stacjonarny"pulpitu” w przeglądarce (strona, z której zaraz skorzystasz,internetowej (strona nie jest dostępna w trybiedla urządzeń mobilnym) ch)
2. Odwiedź stronęPrzejdź do tego adresu URL: %1$s
3. Zaloguj się na swoje konto
4. Skopiuj adres, na który przeglądarka przekieruje cię po zalogowaniu (to jest adres twojego profilu)
, gdy zostaniesz o to poproszony
4. Skopiuj adres URL profilu, na który zostałeś przekierowany
.
11 days ago
User avatar WaldiS

Translation changed

NewPipe / StringsPolish

The NewPipe project takes your privacy very seriously. Therefore, the app does not collect any data without your consent.
NewPipe's privacy policy explains in detail what data is sent and stored when you send a crash report.
Projekt NewPipe bardzo poważnie traktuję politykę prywatności. Ae Twoją prywatność. Dlatego aplikacja nie zbieragromadzi żadnych danych bez Twojej zgody.
Polityka prywatności programu NewPipe szczegółowo wyjaśnia, jakie dane są zbierane i przesyłane, kiedy wysyłasz raport o błędach aplikacji.
11 days ago
User avatar None

Committed changes

NewPipe / StringsPolish

Committed changes a month ago
User avatar WaldiS

Suggestion accepted

NewPipe / StringsPolish

LeakCanary
LeakCanaryWyciek danych
a month ago
User avatar None

Suggestion added

NewPipe / StringsPolish

LeakCanary
Wyciek danych
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity