Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Support This component is linked to the MailCleaner Anti Spam/User interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 68% 4% 8 1,413 1 Translate
User interface GPL-3.0 99% 92% 3 85 79 2 Translate
Project website https://www.mailcleaner.org/
Translation license GPL-3.0 Support User interface
Number of strings 366
Number of words 3,091
Number of characters 22,548
None

Suggestion added

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Display the contents of the message
Podgląd wiadomości
2 months ago
None

Suggestion added

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

A filter adjustment request will be sent to the MailCleaner Analysis Center; it includes a copy of the message that was erroneously blocked.</br>Note: A filter adjustment is not the same as whitelisting or blacklisting.
Żądanie dostosowania filtra zostanie wysłane do Centrum Analiz MailCleaner; Zawiera ono kopię wiadomości, która została niepoprawnie zablokowana.</br> Uwaga: Zmiana filtrowania nie jest tym samym co biała lub czarna lista
2 months ago
None

Suggestion removed during cleanup

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Display the contents of the message
Podgląd wiadomości
6 months ago
None

Suggestion added

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

A filter adjustment request will be sent to the MailCleaner Analysis Center; it includes a copy of the message that was erroneously blocked.</br>Note: A filter adjustment is not the same as whitelisting or blacklisting.
Prośba o dostosowanie filtra zostanie wysłana do Centrum Analiz MailCleaner; prośba będzie zawierała kopię wiadomości, która została błędnie zablokowana.</br> Uwaga: Dostosowanie filtrowania jest czym innym niż dodanie
do białej (whitelist) lub czarnej (blacklist) listy.
6 months ago
None

Suggestion added

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Display the contents of the message
Podgląd wiadomości
6 months ago
None

New string to translate

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

New string to translate 9 months ago
None

Resource update

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Resource update 9 months ago
None

Found duplicated string

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Found duplicated string 9 months ago
None

Found duplicated string

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Found duplicated string 9 months ago
None

Found duplicated string

MailCleaner Anti Spam / User interfacePolish

Found duplicated string 9 months ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year