Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Framework 100.0% 100.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://www.smartclient.com/
Translation license GNU General Public Licence
Number of strings 20691
Number of words 64284
Number of characters 372669
Number of languages 33
Number of source strings 627
Number of source words 1948
Number of source characters 11293
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes isomorphic/Framework - Polish
a month ago michalg Translation changed isomorphic/Framework - Polish
ZUsuń zdarzenie usunięcia
a month ago michalg Translation changed isomorphic/Framework - Polish
Brak kafli do wyświetlenia.
a month ago michalg Translation changed isomorphic/Framework - Polish
Kolumna może być użyta tylko raz użyta: ''$title'' jest używana wiele razy.
a month ago michalg Translation changed isomorphic/Framework - Polish
PodświetlenieWyróżnianie...
a month ago michalg Translation changed isomorphic/Framework - Polish
Dostępne są poniższe funkcje:Tworzenie kolumn podsumowujących
a month ago michalg Translation changed isomorphic/Framework - Polish
Konfiguruj pola...
a month ago michalg Translation changed isomorphic/Framework - Polish
Operation requires criteria for the following field(scja wymaga kryterium dla następującego pola(pól): [$requiredCriterion]
a month ago michalg Translation changed isomorphic/Framework - Polish
Plik ''$uploadedFileName'' był pusty, a puste pliki nie są dozwolone.
a month ago michalg Translation changed isomorphic/Framework - Polish
Modyfikuj wyróżnianie...
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year