Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Godot
75.8% 72.1% 15.3% 1.1% 4.6% 1.1% Translate
Godot Documentation
39.3% 22.9% 3.8% 3.2% 0.7% 0.1% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
16 hours ago None Committed changes Godot Engine/Godot Documentation - Polish
yesterday luluu9 New translation Godot Engine/Godot Documentation - Polish
Celem Godot jest stworzenie darmowego i otwarto-źródłowego silnika opartego na licencji MIT, który jest modularny i rozszerzalny. Nie ma planów, aby społeczność rozwijająca rdzeń Godot'a wspierała jakiekolwiek SDK, które jest third-party, posiada zamknięte źródło czy jest własnościowe. Integrowanie tego z rdzeniem Godot'a byłoby przeciwne etyce Godot'a.
yesterday luluu9 New translation Godot Engine/Godot Documentation - Polish
FBX SDK posiada `restrykcyjną licencję <http://www.blender.org/bf/Autodesk_FBX_License.rtf>`_, która jest niezgodna z `otwartą licencją <http://opensource.org/licenses/MIT>`_ Godota. Jednakże wsparcie dla FBX wciąż jest możliwe za pośrednictwem oprogramowania third-party dostarczonego poprzez wtyczki. (Zobacz pytanie o Wtyczki wyżej.)
yesterday luluu9 New translation Godot Engine/Godot Documentation - Polish
Dla Godot 3.0 istnieje wsparcie dla glTF.
yesterday luluu9 New translation Godot Engine/Godot Documentation - Polish
Trudności ze zintegrowaniem z edytorem kodu funkcji auto uzupełniania, edycji w czasie rzeczywistym, itd. Są one bardzo dobrze wspierane przez GDScript.
yesterday luluu9 New translation Godot Engine/Godot Documentation - Polish
Jeśli chodzi o nowe języki, wsparcie dla nich jest możliwe poprzez oprogramowanie third-party używając GDNative'a / NativeScript'a / PluginScript'a. Obecnie, na przy użytkład, trwaownicy pracuprace nad nieoficjalnym wsparciem w Godocienad bindigami do `Python <https://github.com/touilleMan/godot-python>`_ i `Nim <https://github.com/pragmagic/godot-nim>`_.
yesterday luluu9 New translation Godot Engine/Godot Documentation - Polish
Zauważ, że wsparcie dla języka C# jest wciąż stosunkowo krótkie, a więc możesz napotkać jakieś problemy korzystając z niego. Nasza przyjacielska i ciężko pracująca społeczność twórców jest zawsze gotowa aby podjąć się rozwiązania nowych problemów, gdy się jakieś pojawią, lecz zważywszy na to, że jest to projekt open-source, zalecamy abyś sam spróbował rozwiązać problem. Szukanie dyskusji poprzez 'otwarte problemy <https://github.com/godotengine/godot/issues>`_ na GitHubie są świetnym sposobem na rozpoczęcie rozwiązywania twoich problemów.
yesterday luluu9 New translation Godot Engine/Godot Documentation - Polish
Niektórzy użytkownicy stworzyli port Godota na systemy ARM bazujące na Linuksie, takie jak Raspberry Pi. Istnieją również zewnętrzne projekty umożliwiające możliwość uruchamiania go na niektórych konsolach. Żadne z nich nie są jednak domyślnie wbudowane w edytor ani szablony eksportu.
yesterday luluu9 Translation changed Godot Engine/Godot Documentation - Polish
Zarówno 32- i 64-bitowe pliki binarne są wspierane tam, gdzie ma to sens, jednak 64-bitowe są domyślne.
yesterday luluu9 New translation Godot Engine/Godot Documentation - Polish
Zarówno 32- i 64-bitowe pliki binarne są wspierane tam, gdzie ma to sens, jednak 64-bitowe jestą domyślnyme
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year