Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Godot 99.5% 98.9% 0.2% 0.0% 3.6% 1.2% Translate
Godot Documentation 28.4% 14.6% 10.9% 0.1% 0.7% 0.2% Translate
Project website https://godotengine.org/
Translation license CC-BY-3.0, MIT
Number of strings 761353
Number of words 11806655
Number of characters 73934038
Number of languages 63
Number of source strings 15687
Number of source words 253168
Number of source characters 1585613
When User Action Detail Object
22 hours ago None Committed changes Godot Engine/Godot Documentation - Polish
yesterday Zamulacz Marked for edit Godot Engine/Godot Documentation - Polish
Nasze kontenery posiadają wbudowane śledzenie pamięci, co pozwala na lepsze śledzenie zużycia pamięci.
yesterday Zamulacz New translation Godot Engine/Godot Documentation - Polish
Szablony STL tworzą bardzo dużo symbolów, czego rezultatem są bardzo duże debug binaries. W zamian używamy szablonów w małą ilością nazw.
yesterday Zamulacz Marked for edit Godot Engine/Godot Documentation - Polish
Jak wiele innych bibliotek (Qt na przykład), Godot nie używa STL. Uważamy, że STL jest świetną bibllioteką do zastosowań ogólnych, ale mieliśmy specjalne wymagania dla Godot'a.
yesterday Zamulacz New translation Godot Engine/Godot Documentation - Polish
Dlaczego Godot nie używa STL (standard Template Library)
3 days ago None Suggestion added Godot Engine/Godot - Polish
Przypisz temu obiektowi TileMap zasób TileSet aby korzystać z jego kafelków.
3 days ago None Suggestion added Godot Engine/Godot - Polish
Wyeksportuj bibliotekę
11 days ago None Committed changes Godot Engine/Godot - Polish
11 days ago None Committed changes Godot Engine/Godot - Polish
13 days ago None Suggestion added Godot Engine/Godot Documentation - Polish
Podobnie jak wiele innych bibliotek (na przykład Qt), Godot nie korzysta z STL. Uważamy, że STL jest świetną biblioteką ogólnego przeznaczenia, ale mieliśmy specjalne wymagania dla Godota.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year