Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Desktop 1.0 GPL-2.0 24% 611 2,588 26
Desktop 1.1 GPL-2.0 21% 689 3,019 32
Documentation 1.1 Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 141 2,498 8
Pocket GPL-3.0 0% 52 135
Server-docs GPL-3.0 0% 141 2,498
Tour GPL-3.0 0% 12 51
Project website ghini.github.io
Translation license GPL-2.0 Documentation 1.1 Desktop 1.1 Documentation 1.0 Desktop 1.0 GPL-3.0 Server-docs GPL-3.0 Pocket Tour
Number of strings 2,033
Number of words 13,005
Number of characters 81,049
Number of languages 1
Number of source strings 3,237
Number of source words 38,667
Number of source characters 238,870
Installation of a ghini.server site amounts to installing a standard django service. This is a rather technical task, so please either look for and refer to the corresponding documentation, or ask for advise and support.
Instalacja strony ghini.server sprowadza się do instalacji standardowej usługi django. To dość technicznie wymagające zadanie, zatem poszukaj i odnieś się do odpowiedniej dokumentacji lub poproś kogoś o radę i pomoc.
6 months ago
User avatar None

Committed changes

Ghini / Server-docsPolish

Committed changes 6 months ago
User avatar None

Committed changes

Ghini / Documentation 1.1Polish

Committed changes 6 months ago
The combination ghini.server + ghini.web is the natural successor of ghini.desktop, a GPL desktop program. Even if the interface are very similar, they are based on different technologies, and are not compatible at the database level. There might come a ghini.desktop version compatible with ghini.server.
Połączenie ghini.server + ghini.web stanowi naturalnego następcę ghini.desktop, programu na licencji GPL. Choć ich interfejsy są bardzo podobne, bazują na różnych technologiach i nie są kompatybilne na poziomie baz danych. Istnieje możliwość wydania wersji ghini.desktop kompatybilnej z ghini.server.
6 months ago
User avatar krystianmrukot9

Suggestion accepted

Ghini / Documentation 1.1Polish

The combination ghini.server + ghini.web is the natural successor of ghini.desktop, a GPL desktop program. Even if the interface are very similar, they are based on different technologies, and are not compatible at the database level. There might come a ghini.desktop version compatible with ghini.server.
Połączenie ghini.server + ghini.web stanowi naturalnego następcę ghibi.desktop, programu na licencji GPL. Choć ich interfejsy są bardzo podobne, bazują na różnych technologiach i nie są kompatybilne na poziomie baz danych. Istnieje możliwość wydania wersji ghini.desktop kompatybilnej z ghini.server.
6 months ago
User avatar krystianmrukot9

Suggestion accepted

Ghini / Server-docsPolish

The combination ghini.server + ghini.web is the natural successor of ghini.desktop, a GPL desktop program. Even if the interface are very similar, they are based on different technologies, and are not compatible at the database level. There might come a ghini.desktop version compatible with ghini.server.
Połączenie ghini.server + ghini.web stanowi naturalnego następcę ghibi.desktop, programu na licencji GPL. Choć ich interfejsy są bardzo podobne, bazują na różnych technologiach i nie są kompatybilne na poziomie baz danych. Istnieje możliwość wydania wersji ghini.desktop kompatybilnej z ghini.server.
6 months ago
User avatar krystianmrukot9

New contributor

Ghini / Server-docsPolish

New contributor 6 months ago
The combination ghini.server + ghini.web is the natural successor of ghini.desktop, a GPL desktop program. Even if the interface are very similar, they are based on different technologies, and are not compatible at the database level. There might come a ghini.desktop version compatible with ghini.server.
Połączenie ghini.server + ghini.web stanowi naturalnego następcę ghibi.desktop, programu na licencji GPL. Choć ich interfejsy są bardzo podobne, bazują na różnych technologiach i nie są kompatybilne na poziomie baz danych. Istnieje możliwość wydania wersji ghini.desktop kompatybilnej z ghini.server.
6 months ago
Ghini server follows established best practices for botanical collections, so that it can successfully be used by botanical institutions needing a strong database foundation.
Serwer Ghini wykorzystuje najlepsze metody tworzenia kolekcji botanicznych, przez co może zostać wykorzystany przez instytucje botaniczne, które potrzebują solidnych fundamentów do utworzenia bazy danych.
6 months ago
Ghini server is a AGPL software, aiming at letting professional and amateur botanists share knowledge, in the form of plant images, localization of plant observations, taxonomic identifications.
Serwer Ghini jest oprogramowaniem na licencji AGPL, skierowanym na umożliwienie dzielenia się wiedzą profesjonalnym botanistom oraz amatorom w formie obrazów roślin, lokalizacji obserwacji roślin i taksonomicznych identyfikacji.
6 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity