Project Translated Words Review Checks Suggestions
00a_preface
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
00b_foreword
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
01_the-debian-project
89.4% 83.0% 0.0% 0 0 Translate
02_case-study
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
03_existing-setup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
04_installation
21.9% 15.2% 0.0% 0 0 Translate
05_packaging-system
60.8% 33.6% 0.0% 0 0 Translate
06_apt
64.6% 61.4% 0.0% 0 0 Translate
07_solving-problems
81.3% 66.6% 0.0% 0 0 Translate
08_basic-configuration
14.0% 12.7% 0.0% 0 0 Translate
09_unix-services
8.6% 6.6% 0.0% 0 0 Translate
10_network-infrastructure
7.6% 4.4% 0.0% 0 0 Translate
11_network-services
5.0% 5.9% 0.0% 1 0 Translate
12_advanced-administration
2.3% 0.4% 0.0% 0 0 Translate
13_workstation
5.9% 4.3% 0.0% 0 0 Translate
14_security
1.5% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
15_debian-packaging
4.5% 0.2% 0.0% 0 0 Translate
70_conclusion
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
90_derivative-distributions
10.0% 5.7% 0.0% 0 0 Translate
92_short-remedial-course
15.6% 10.3% 0.0% 0 0 Translate
99_backcover
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
99_website
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Author_Group
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Book_Info
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
debian-handbook
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Revision_History
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate

- Good
- Failing checks
- Needs editing

When User Action Translation
2 months ago None Committed changes Debian Handbook/01_the-debian-project - Polish
2 months ago None Committed changes Debian Handbook/92_short-remedial-course - Polish
2 months ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/92_short-remedial-course - Polish
Polecenie <command>editor</command> The <command>editor</command> command starts a text editor (suruchamia edch as <command>vi</command> or <command>nano</command>) and allows creating, modifytor teing and reading text files. The simplest files can sometimes be created directly from the command interpreter thankstowy (taki jak <command> vi</command> lub <command>nano</command>), i pozwala na wyświetlanie, modyfikowanie i odczytywanie plików. Najprostsze pliki można czasami utworzyć bezpośrednio z interpretera poleceń dzięki przekierowaniu to redirection: <command>echo "<replaceable>teksxt</replaceable>" &gt;<replaceable>plik</replaceable></command> t&gt;<replaceable>file</replaceable></command> creates a file named <replaceable>file</replaceable> worzy plik o nazith “<replaceable>text</replaceable>” as its contents. Adding a line at the end of this file is possible too, wie <replaceable>plik</replaceable> z “<replaceable>tekst</replaceable>” jako jego zawartością. Możliwe jest też dodanie linii na końcth a command su tego pliku, za pomocą takiego polecenia, jak <command>echo ch as <command>echo "<replaceable>więcej_tekstumoretext</replaceable>" &gt;&lt;replaceable>plikamp;gt;<replaceable>file</replaceable></command>. Zauważ <literal>&gt;&gt;</literal> w tym przykładziNote the <literal>&gt;&gt;</literal> in this example.
2 months ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Polish
Krytycy twierdzą, że to oddala ludzi od wolnych odpowiedników oprogramowania komercyjnego. Jest też sprzeczne z zasadą służącą jedynie wolnemu oprogramowaniu. Zwolennicy kategorycznie twierdzą, że większość nie wolno-dostępnych pakietów jest "prawie wolna", a wycofywane są tylko z powodu jednego lub dwóch irytujących ograniczeń (najczęściej będących zakazem komercyjnego użycia tego oprogramowania). Poprzez rozpowszechnianie tych prac w gałęzi non-free pośrednio wyjaśniamy ich autorowi /autorom, że proces wytwarzania tych prac powinien być lepiej znany, a prace powinny być szerzej używane, jeśli mają być zawarte w głównej sekcji oprogramowania Debiana. W ten sposób uprzejmie zapraszamy autorów prac do zmian licencji tak, aby lepiej służyły nadrzędnym celom wolnego oprogramowania.
2 months ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Polish
Zaangażowanie w utrzymywanie struktury dostosowanej do oprogramowania nie wolno-dostepnego (to znaczy, oprogramowania z sekcji "non-free", zobacz zakładkę &ladkt;xref linkend="sidebar.sections" />) jest czę <xref linkend="sidebarsto tematem debaty wewnątrz społeczności Debiana.sections" />) jest często tematem debaty wewnątrz społeczności Debiana.
2 months ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Polish
Debian akceptuje i rozumie to, że użytkownicy mogą chcieć używać pewnych programów nie wolno-dostępnych. Dlatego też projekt pozwala na używanie części swojej infrastruktury do rozpowszechniania pakietów oprogramowania nie wolno-dostępnego, które mogą być bezpiecznie rozpowszechniane.
2 months ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Polish
<primary>autor, u'idący pstod preamąd'</primary>
2 months ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Polish
<primary>autor 'idący pod prąd' (ang. upstream author)</primary>
2 months ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Polish
<emphasis>SPOŁECZNOŚĆ</emphasis> Autor 'idący pod prąd', czy twórca Debiana?
2 months ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/01_the-debian-project - Polish
Ta zmiana, która w zamierzeniu miała być tylko niewielką poprawką edytorską, miała ogromne konsekwencje, szczególnie przy usuwaniu pewnej problematycznej dokumentacji. Co więcej, wzrost użycia oprogramowania sprzętowego w sterownikach, stwarza również problemy: wiele sterowników jest nie wolno-dostępnych (ang. non-free), chociaż są one niezbędne do poprawnego działania odpowiadającego im sprzętu komputerowego.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year