Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
BandcampDownloader MIT 95% 5 164 5 1
Project website github.com/Otiel/BandcampDownloader
Translation license MIT BandcampDownloader
Languages 1
Source strings 124
Source words 908
Source characters 5,515
Hosted strings 124
Hosted words 908
Hosted characters 5,515
Retry _exponent
Spróbuj ponownie _exponent
8 months ago
User avatar None

Committed changes

BandcampDownloader / BandcampDownloaderPolish

Committed changes 11 months ago
Paste URLs of albums to download here. You can specify multiple URLs by writing one URL per line.

A Bandcamp URL looks like: http://[artist].bandcamp.com/album/[album] or http://[artist].bandcamp.com/track/[track]
Paste artist pages: http://[artist].bandcamp.com and check "☑ Download artist discography" to download all their albums.
Wklej tu linki albumów do pobrania. Możesz podać linki do wielu albumów jednocześnie, każdy w kolejnej linii.

Link strony z Bandcampa wygląda następująco: http://[wykonawca].bandcamp.com/album/[album] lub
http://[wykonawca].bandcamp.com/track/[utwór]
Możesz także pobrać całą dyskografię: http://[wykonawca].bandcamp.com i zaznacz "☑ Pobierz całą dyskografię" aby pobrać wszystkie albumy
wykonawcy.
11 months ago
User avatar None

Resource update

BandcampDownloader / BandcampDownloaderPolish

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

BandcampDownloader / BandcampDownloaderPolish

Committed changes a year ago
Select folder to save albums in
Wybierz folder, w którym chcesz zapisywać albumy
a year ago
Saves cover art in the track tags.
Zapisywaniuje okładkię w tagach utworu.
a year ago
Shows more info in the log.
Jeśli zaznaczone, więcej informacji pojawi się wPokazuje rozszerzony logu.
a year ago
Saves cover art in the track tags.
Jeśli zaznaczone, okładka zostanie zapisanaZapisywanie okładki w tagach utworówu.
a year ago
Downloads cover art to the album folder.
Jeśli zaznaczone, okładka zostanie pobranaPobiera okładkę do folderu albumów.
a year ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity