Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
BandcampDownloader MIT 95% 95% 5 164 3 1 Translate
Project website https://github.com/Otiel/BandcampDownloader
Translation license MIT BandcampDownloader
Number of strings 124
Number of words 908
Number of characters 5,515
Retry _exponent
Spróbuj ponownie _exponent
a month ago
None

Committed changes

BandcampDownloader / BandcampDownloaderPolish

Committed changes 5 months ago
Paste URLs of albums to download here. You can specify multiple URLs by writing one URL per line.

A Bandcamp URL looks like: http://[artist].bandcamp.com/album/[album] or http://[artist].bandcamp.com/track/[track]
Paste artist pages: http://[artist].bandcamp.com and check "☑ Download artist discography" to download all their albums.
Wklej tu linki albumów do pobrania. Możesz podać linki do wielu albumów jednocześnie, każdy w kolejnej linii.

Link strony z Bandcampa wygląda następująco: http://[wykonawca].bandcamp.com/album/[album] lub
http://[wykonawca].bandcamp.com/track/[utwór]
Możesz także pobrać całą dyskografię: http://[wykonawca].bandcamp.com i zaznacz "☑ Pobierz całą dyskografię" aby pobrać wszystkie albumy
wykonawcy.
5 months ago
None

Resource update

BandcampDownloader / BandcampDownloaderPolish

Resource update 8 months ago
None

Committed changes

BandcampDownloader / BandcampDownloaderPolish

Committed changes 8 months ago
Select folder to save albums in
Wybierz folder, w którym chcesz zapisywać albumy
8 months ago
Saves cover art in the track tags.
Zapisywaniuje okładkię w tagach utworu.
8 months ago
Shows more info in the log.
Jeśli zaznaczone, więcej informacji pojawi się wPokazuje rozszerzony logu.
8 months ago
Saves cover art in the track tags.
Jeśli zaznaczone, okładka zostanie zapisanaZapisywanie okładki w tagach utworówu.
8 months ago
Downloads cover art to the album folder.
Jeśli zaznaczone, okładka zostanie pobranaPobiera okładkę do folderu albumów.
8 months ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year