Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translations Fix this component to clear its alerts. LGPL-3.0 1 Translate
Project website http://hunspell.github.io/
Translation license LGPL-3.0 Translations
Number of strings 79
Number of words 629
Number of characters 3,921
None

Committed changes

Hunspell / TranslationsFlemish

Committed changes a year ago
02947b5yh

Translation changed

Hunspell / TranslationsFlemish

Kan affix- of woordenboekbestanden voor woordenboek genaamd "%s" niet openen.
a year ago
02947b5yh

Translation changed

Hunspell / TranslationsFlemish

fout - %s overschrijdt woordenboeklimiet.
a year ago
02947b5yh

Translation changed

Hunspell / TranslationsFlemish

BESCHIKBARE WOORDENBOEKEN (pad is niet verplicht voor optie -d):
a year ago
02947b5yh

Translation changed

Hunspell / TranslationsFlemish

Dit is vrije software; bekijkt de broncode voor kopieervoorwaarden. Der is GEEN
garantie, zelfs niet voor VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
voorzover toegelaten door de wet.
a year ago
02947b5yh

Translation changed

Hunspell / TranslationsFlemish

Voorbeeld: hunspell -d nl_BE bestand.txt # interactieve spelling
hunspell -i utf-8 bestand.txt # controleerdt bestand in UTF-8-codering
hunspell -l *.odt # toondt verkeerd gespelde woorden in ODF-bestanden

# SnellRappe verbetering van ODF-documenten door aanmaken van persoonlijk woordenboek

# 1 Maakt ne gereduceerde lijst van verkeerd gespelde en onbekende woorden:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >woorden

# 2 Verwijderdt verkeerd gespelde woorden uit het bestand met nen tekstverwerker.
# 3 Gebruikt dit persoonlijk woordenboek voor de verkeerd gespelde woorden te verbeteren:

hunspell -p woorden *.odt

a year ago
02947b5yh

Translation changed

Hunspell / TranslationsFlemish

-w toondt verkeerd gespelde woorden (= regels) van invoer van één woord/regel.
a year ago
02947b5yh

Translation changed

Hunspell / TranslationsFlemish

-vv toondt Ispell-compatibel versienummer
a year ago
02947b5yh

Translation changed

Hunspell / TranslationsFlemish

-S toondt suffix van woorden van invoertekst
a year ago
02947b5yh

Translation changed

Hunspell / TranslationsFlemish

-s toondt stam van woorden van invoertekst
a year ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year