Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Translations
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
8 months ago None Committed changes Hunspell/Translations - Flemish
8 months ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
Kan affix- of woordenboekbestanden voor woordenboek genaamd "%s" niet openen.
8 months ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
fout - %s overschrijdt woordenboeklimiet.
8 months ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
BESCHIKBARE WOORDENBOEKEN (pad is niet verplicht voor optie -d):
8 months ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
Dit is vrije software; bekijkt de broncode voor kopieervoorwaarden. Der is GEEN
garantie, zelfs niet voor VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
voorzover toegelaten door de wet.
8 months ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
Voorbeeld: hunspell -d nl_BE bestand.txt # interactieve spelling
hunspell -i utf-8 bestand.txt # controleerdt bestand in UTF-8-codering
hunspell -l *.odt # toondt verkeerd gespelde woorden in ODF-bestanden

# SnellRappe verbetering van ODF-documenten door aanmaken van persoonlijk woordenboek

# 1 Maakt ne gereduceerde lijst van verkeerd gespelde en onbekende woorden:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >woorden

# 2 Verwijderdt verkeerd gespelde woorden uit het bestand met nen tekstverwerker.
# 3 Gebruikt dit persoonlijk woordenboek voor de verkeerd gespelde woorden te verbeteren:

hunspell -p woorden *.odt

8 months ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
-w toondt verkeerd gespelde woorden (= regels) van invoer van één woord/regel.
8 months ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
-vv toondt Ispell-compatibel versienummer
8 months ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
-S toondt suffix van woorden van invoertekst
8 months ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
-s toondt stam van woorden van invoertekst
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year